Gerbiami tėveliai, mokytojai, darbuotojai,
2020-04-28
Gerbiami tėveliai, mokytojai, darbuotojai,

Nuoširdžiai dėkojame Jums už praėjusiais metais skirtą pajamų mokesčio paramą darželiui. Materialinė ir kitokia parama mokyklai reikalinga ir toliau. Jūsų paramos dėka darželis tampa vis šaunesnis, jaukesnis, gerėja vaikų ugdymosi sąlygos. Šiemet planuojame įrengti pažintinį taką, tujų labirintą ir įrengti lauke pavėsinę. Jūsų parama – galimybė gerinti vaikų ugdymo kokybę, mokytojų darbo sąlygas, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(si) aplinkas. Todėl maloniai prašome visus, galinčius skirti 1,2% pajamų mokesčio paramą, ją skirti Kauno lopšeliui-darželiui „Sadutė“. Norėdami darželiui skirti 1,2% pajamų mokesčio paramą, galite tai padaryti tokiais būdais:

  • Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazę vmi.lt

  • Pateikti per e. VMI mobiliąją aplikaciją (tai mobilioji programėlė, kuria gyventojams pateikiamos aktualiausios VMI paslaugos; nuoroda: programelė).

  • Teikti prašymus elektroniniu būdu – per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Prašome elektroninio deklaravimo sistemoje http://deklaravimas.vmi.lt užpildyti Valstybinės mokesčių inspekcijos formą FR0512.

Forma FR0512 
Formos pildymo taisyklės

Mūsų darželio duomenys formos pildymui:

  • Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 191634588

  • Paramos gavėjo pavadinimas: Kauno l/d „Sadutė“

  • Įrašyti paramos sumą 1,2%.

 

Nuoširdžiai dėkojame!

administracija

Priedai:
1,2proc pildymo instrukcija
Nuorodos