Logopedas
2019-03-20

Logopedės, dirba pagal higienos reikalavimus įrengtame kabinete nuolat atnaujinant specialiąsias ugdymo priemones darbui su vaikais.

Tėvų konsultavimas, komandinis darbas su pedagogais, bendruomenės švietimas ir informavimas, specialioji pedagoginė pagalba: įvertina ugdytinių kalbos raidos ypatumus, nustato sutrikimus, siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą, sudaro individualias pogrupines ir grupines programas, padeda pedagogams rengti ir taikyti ugdymo programas, rengia ir naudoja specialiąsias pedagogines priemones, dalyvauja specialiojo ugdymo komisijos veikloje.

Logopedų ir specialiojo pedagogo 2019metų prioritetas ankstyvosios kalbos raidos korekcija.

Kalbos ir komunikacijos sutrikimų diagnozavimas ir korekcija:

  • Artikuliacinio aparato ir kalbinio kvėpavimo lavinimas, foneminės klausos ugdymas, aktyviojo ir pasyviojo žodyno turtinimas, rišliosios kalbos tobulinimas.

  • Komplektuoja ugdytinių grupes su fonetiniais, fonologiniais kalbos sutrikimais, kalbos neišsivystymu iš paralelių grupių, mikčiojančių grupę ar pogrupį.  Pritaiko sutrikusių funkcijų lavinimo individualiąsias, pogrupines ir grupines programas.

  • Vertina ir analizuoja vaikų su kalbos sutrikimais ugdymo rezultatus bei procesą. Padeda integruotis, tobulinti savo kompetencijas bei optimalų parengimą mokyklai.

Logopedės Jurgitos darbo laikas:

Savaitės dienos

Kontaktinės darbo valandos

Pirmadienis-

15:00-18:00

Antradienis

8:00-13:00

Trečiadienis

15:00-18:00

Ketvirtadienis

8:00-13:00

Penktadienis

8:00-13:00

Logopedės Aidos darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės darbo valandos

Pirmadienis,

8:00-11:00

Antradienis

16:00-18:30

Trečiadienis

8:00-11:00

Ketvirtadienis

16:00-17:30

Logopedės Jurgitos konsultacijų tėvams laikas – pirmadieniais nuo 13:30 iki15:00 val. ir nuo18:00 iki 18:30

Logopedės Aidos konsultacijų tėvams laikas – ketvirtadieniais 17:30 iki 18.30 val.

Rūpimais klausimais galite rašyti:

Logopedei Aidai ajida.daug@gmail.com

Logopedei Jurgitai pileckienejurgita@gmail.com

Nuorodos