Psichologas
2019-03-20

Psichologė Gintarė

Psichologo veikla ugdymo įstaigoje:

  • Rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu;

  • Konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus vaiko psichologijos klausimais, teikia rekomendacijas;

  • Dirba su emocijų, elgesio, bendravimo bei kitų sunkumų turinčiais vaikais;

  • Vykdo individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą;

  • Atlieka psichologinius įvertinimus bei tyrimus;

  • Vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą;

  • Organizuoja ir veda emocinio intelekto bei socialinių įgūdžių stiprinimo grupinius užsiėmimus vaikams.

Psichologo darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės darbo valandos

Pirmadienis-

9:00-13:00

Antradienis

9:00-13:00

Trečiadienis

9:00-13:00

Ketvirtadienis

9:00-13:00

Penktadienis

07:30-11:30

Rūpimais klausimais galite rašyti gintare.sar@gmail.com

DĖL KO SVARBU VAIKAMS SKAITYTI PASAKAS
Nuorodos