Psichologas
2019-01-16

Psichologė Gintarė Semionovė

Psichologo veikla ugdymo įstaigoje:

  • Rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu;
  • Konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus vaiko psichologijos klausimais, teikia rekomendacijas;
  • Dirba su emocijų, elgesio, bendravimo bei kitų sunkumų turinčiais vaikais;
  • Vykdo individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą;
  • Atlieka psichologinius įvertinimus bei tyrimus;
  • Vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą;
  • Organizuoja ir veda emocinio intelekto bei socialinių įgūdžių stiprinimo grupinius užsiėmimus vaikams.

Psichologo darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės darbo valandos

Nekontaktinės darbo valandos

Pirmadienis-ketvirtadienis

9:00-13:00

13:30-17:30

Penktadienis

07:30-11:30

12:00-16:00

Rūpimais klausimais galite rašyti gintare.sar@gmail.com

DĖL KO SVARBU VAIKAMS SKAITYTI PASAKAS
Nuorodos