Visuomenės sveikatos specialistas
2019-04-10

Visuomenės sveikatos specialisto funkcijos:

  • Teikia sveikatinimo veiklos metodinę konsultacinę pagalbą mokytojams, mokiniams;

  • Teikia informaciją ir konsultacijas sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;

  • Įgyvendina užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemones mokykloje;

  • Pagal kompetenciją suteikia pirmąją medicininę pagalbą;

  • Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;

  • Teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūrą ugdymo įstaigoje – komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes;

  • Tvarko medicininius dokumentus, kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus ir analizuoja jų rezultatus;

  • Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją ugdymo įstaigos bendruomenei, tėvams (globėjams, rūpintojams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms;

Visuomenės sveikatos specialisto darbo grafikas

Savaitės dienos

Kontaktinės darbo valandos

Pirmadienis

8:00-16:30

(išskyrus paskutinį mėnesio pirmadienį)

Penktadienis

8:00-14:30

(I ir III mėnesio penktadieniais)

Rūpimais klausimais galite rašyti aivenaa@gmail.com

Nuorodos