Meninis pedagogas
2019-04-10

Meninio ugdymo pedagogas (muzika):

Mažylius moko klausytis muzikos, ją pažinti ir kurti, dainuoti, lavinti balsą, groti įvairiais muzikos instrumentais, pažinti muzikos raštą, naudotis muzika kaip terapine, ugdančia ir skatinančia išreikšti save priemone, suprasti ir perprasti ritmiką, susipažinti su klasikine, šiuolaikine ir lietuvių liaudies muzika, rateliais, kurie arčiausiai prie širdies! Kiekvienam užsiėmimui kruopščiai ruošiamasi, moko vaikus sudominti, siekia būti jų keliu į stebuklingą muzikos pasaulį ir perteikti žinias linksmų muzikinių žaidimų, dainelių pagalba. Meninio ugdymo pedagogė įsitikinusi, kad muzika ikimokyklinukui ypatingai lavina gebėjimus, moko susikaupti ir kartu išlaisvinti save, savo kūrybą, lavina ne tik stambiąją motoriką, bet ir smulkiąją motoriką, kalbinius ir matematinius gebėjimus, estetiką, bendravimą, aktyvumą, emocijų raišką, padeda džiaugsmingai tobulėti visose srityse.

Meninio ugdymo pedagogo (muzika) darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės darbo valandos

Pirmadienis

15:15-17:15

Antradienis

7:30-14:00

Trečiadienis

10:15-13:15

15:15-16:15

Ketvirtadieninis

12:15-17:15

Penktadienis

7:30-14:00

Rūpimais klausimais galite rašyti astutegra@gmail.com

Meninio ugdymo pedagogas (dailė):

Meninio ugdymo pedagogas dailė įstaigoje:

  • organizuoja ir vykdo meninį ugdymą, parenkant ugdymo priemones pagal vaikų amžių ir galimybes; (ypatingas dėmesys skiriamas ankstyvojo amžiaus vaikams, spec. poreikių turintiems vaikams, gabiems ugdytiniams);

  • planuoja meninio ugdymo turinį atsižvelgiant į sezoniškumą, kalendorines šventes, teminius planus, ugdytinių poreikius ir galimybes;

  • ugdo ir dalyvauja vaikų ugdymo(-si) procese, integruoja meninį ugdymą į ugdymo procesą, taiko tradicines ir naujausias meninio ugdymo metodikas, derina jas su programų reikalavimais;

  • bendradarbiauja su pedagogais, padeda jiems atlikti vaikų vertinimą meninėje srityje;

  • organizuoja ugdymo procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymosi poreikius, pagal vaikų gebėjimus ir galimybes;

  • padeda vaikams tenkinti jų saviraiškos ir saviugdos poreikius, plėtoti kūrybinius kultūrinius interesus;

  • ruošti vaikus ir dalyvauja įvairiuose konkursuose mieste, respublikoje;

  • bendradarbiauja su įstaigos pedagogais, specialistais, vadovais;

  • inicijuoja ir dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose: posėdžiuose, pasitarimuose, įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos ir metinio veiklos plano rengime, projektų kūrime ir kitose veiklose;

Meninio ugdymo pedagogo (dailė) darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės darbo valandos

Antradienis

8:00-12:00

Trečiadienis

8:00-12:00

Pentadienis

8:00-12:00

Meninio ugdymo pedagogas (choreografija)

Meninio ugdymo pedagogė choreografija veda šokių pamokėles vaikams, kurios yra orientuotos ne tik kaip šokio pramoga, bet ir kaip fizinio parengtumo pradžiamokslį. Remiantis laisva žaidimų forma bei įtraukiant teatro pagrindus, pedagogas lavina vaikų klausą, ritmo pojūtį, kūno lankstumą, koordinaciją, pusiausvyros išlaikymą, taisyklingą laikyseną, smegenų veiklą ir vizualumą. Choreografija padeda pažinti meno pasaulį, įvairių šokių stilius, padeda atskleisti meninius sugebėjimus, individualumą, pasitikėjimą savo jėgomis.

Nuorodos