Kūno kultūra
2019-02-05

Neformalaus ugdymo mokytoja organizuoja ir veda kūno kultūros ugdomuosius užsiėmimus, darželio ir priešmokyklinėms grupėms 2 kartus savaitėje, lopšelio grupėms 1 kartą savaitėje, bei korekcinės veiklos valandėlės, erdvioje, naujausiu sportiniu inventoriumi aprūpintoje salėje. Neformalaus ugdymo mokytoja didelį dėmesį skiria:

  •  Smulkiosios motorikos raidai;
  • Plokščiapadystės ir taisyklingos laikysenos profilaktikai;
  • Kasdieninio fizinio aktyvumo skatinimui įstaigoje ir už jos ribų;
  • Saugaus elgesio įgūdžių formavimui salėje, lauke, išvykose;
  • Aktyviam dalyvavimui sportiniuose renginiuose įstaigoje ir už jos ribų;
  • Įvairiems projektams vaikų sveikatingumo, fizinio aktyvumo skatinimui įstaigoje, mieste ir respublikoje;
  • Pedagogų ir tėvų konsultavimui fizinio aktyvumo, plokščiapėdystės ir netaisyklingos laikysenos klausimais;
  • Vaikų fizinių savybių ir gebėjimų vertinimui, vaikų pasiekimams.

Nuorodos