Neformalaus ugdymo mokytojas
2019-04-10

Neformalaus ugdymo mokytoja organizuoja ir veda kūno kultūros ugdomuosius užsiėmimus, lopšelio, darželio ir priešmokyklinėms grupėms 2 kartus savaitėje, erdvioje, naujausiu sportiniu inventoriumi aprūpintoje, salėje. Vykdo ir įgyvendina sveikatinimo, fizinio aktyvumo projektus įstaigoje, mieste respublikoje ne tik vaikams, bet ir tėvams. Teikia metodinę pagalbą auklėtojoms, specialistams, tėvams. Didelį dėmesį skiria:

  • Smulkiosios motorikos raidai;

  • Plokščiapėdystės ir taisyklingos laikysenos profilaktikai;

  • Saugaus elgesio įgūdžių formavimui salėje, lauke, išvykose;

  • Vaikų fizinių savybių ir gebėjimų vertinimui, vaikų pasiekimams;

  • Kasdieninio fizinio aktyvumo skatinimui įstaigoje ir už jos ribų;

  • Bendruomenės aktyviam dalyvavimui sportiniuose renginiuose įstaigoje ir už jos ribų;

  • Įvairiems projektams vaikų sveikatingumo, fizinio aktyvumo skatinimui įstaigoje, mieste ir respublikoje;

  • Pedagogų ir tėvų konsultavimui fizinio aktyvumo, plokščiapėdystės ir netaisyklingos laikysenos klausimais.

Neformalaus ugdymo mokytojos darbo grafikas

Savaitės dienos

Kontaktinės darbo valandos

Pirmadienis

7:30-13:30

Antradienis

7:30-13:30

Trečiadienis

7:30-13:30

Ketvirtadienis

7:30-13:30

Rūpimais klausimais galite rašyti negryte@gmail.com

Nuorodos