Vaiko gerovės komisija
2018-12-06

Lopšelyje – darželyje veikia:

Vaiko gerovės komisija

komisijos pirmininkė – Dalia Žemonienė, direktorė,

pirmininkės pavaduotoja – Jurgita Pileckienė, logopedė,

sekretorė – Kristina Limantienė, auklėtoja,

nariai:

  • Aida Daugėlienė, logopedė, spec. pedagogė,
  • Gintarė Semionovė, psichologė,
  • Sonata Jonauskienė, neformalaus ugdymo mokytoja,
  • Donata Gelčienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,
  • Aurelija Reinikovienė, socialinė pedagogė.

Pagrindinės Vaiko gerovės komisijos funkcijos:

1. Vertinama lopšelio darželio ugdymosi aplinka, svarstoma kita problematika;

2. Nagrinėjamas saugios ugdymosi aplinkos lopšelyje- darželyje kūrimas;

3. Analizuojama smurto, patyčių problematika;

4. Analizuojami vaikų pasiekimų rezultatai;

5. Analizuojamas vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymas;

6. Teikiamos rekomendacijos grupių pedagogams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių;

7. Sprendžiant konkretaus vaiko problemą sudaromas švietimo pagalbos planas, nubrėžiant, kas ir už ką yra atsakingas;

8. Analizuojamas teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumas, prireikus koreguojamas švietimo pagalbos priemonių teikimas.

2019 SSI vykdomi projektai
Psichologo paslaugos Kauno m. šeimos ir vaikams 2018-08
Nuorodos