Vaiko gerovės komisija
2019-03-20

Lopšelyje – darželyje veikia vaiko gerovės komisija (VGK)

Komisijos pirmininkė – Dalia Žemonienė, direktorė,

Pirmininkės pavaduotoja – Jurgita Pileckienė, logopedė,

Sekretorė – Kristina Limantienė, auklėtoja,

VGK nariai:

 • Aida Daugėlienė, logopedė, spec. pedagogė,

 • Gintarė Semionovė, psichologė,

 • Sonata Jonauskienė, neformalaus ugdymo mokytoja,

 • Donata Gelčienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

 • Aurelija Reinikovienė, socialinė pedagogė.

Pagrindinės Vaiko gerovės komisijos funkcijos:

 • Vertinama lopšelio darželio ugdymosi aplinka, svarstoma kita problematika;

 • Nagrinėjamas saugios ugdymosi aplinkos lopšelyje- darželyje kūrimas;

 • Analizuojama smurto, patyčių problematika;

 • Analizuojami vaikų pasiekimų rezultatai;

 • Analizuojamas vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymas;

 • Teikiamos rekomendacijos grupių pedagogams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių;

 • Sprendžiant konkretaus vaiko problemą sudaromas švietimo pagalbos planas, nubrėžiant, kas ir už ką yra atsakingas;

 • Analizuojamas teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumas, prireikus koreguojamas švietimo pagalbos priemonių teikimas.

2019 SSI vykdomi projektai
Psichologo paslaugos Kauno m. šeimos ir vaikams 2018-08
Nuorodos