Patalpų nuoma ir panaudojimas
2019-03-20

Kauno lopšelis-darželis „Sadutė“, vadovaudamasis neformalų ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais („Renginių ir neformaliojo švietimo veiklos, vykdomų į Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigas atvykstančių paslaugų tiekėjų, organizavimo tvarkos aprašas” (35-607/2011-10-19) su aktualiomis redakcijomis, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo įsakymu 35-689, 2011-11-24) yra sudariusi ugdymo ir nuomos sutartis ir šiais mokslo metais vykdo neformalaus ugdymo būrelius: ritminių šokių, krepšinis, robotika, anglų kalba. Pagal Kauno miesto savivaldybės nustatytą tvarką šiai veiklai nuomojamos patalpos, tėveliai už papildomo ugdymo paslaugas susimoka patys.

Nuorodos