Vaikų priėmimo tvarka
2018-12-18

Tėvų (globėjų) prašymų registravimą įstaigoje vykdo Raštinės administratorius. Tėvų prašymai priimami ir elektronine programa registruojami kasdien nuo 9 iki 16:00 val.

Vaiko registravimui reikalingas vaiko gimimo liudijimas.

Pasiteiravimui: tel. (8~37) 31 23 30

Nuo 2010m. birželio 1 d. vykdomas centralizuotas vaikų priėmimas į Kauno miesto savivaldybės ikimokyklines įstaigas.

 Daugiau informacijos rasite čia

Tėvai gali sužinoti apie laisvas vietas grupėse, apie vaiko vietą eilėje ir kitą informaciją patys prisijungę prie http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/ 

Plačiau apie priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarką galite sužinoti čia

TĖVŲ (GLOBĖJŲ) PRAŠYMŲ PATEIKIMAS 

Prašyme nurodoma:

  • vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;
  • pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (ne daugiau kaip dvi alternatyvas);
  • pageidaujama vaiko priėmimo į grupę data, kitos pageidaujamos paslaugos;
  • duomenys apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą;
  • duomenys apie tėvus (globėjus). 

Prie prašymo pridedami dokumentai ir / ar jų kopijos (arba atsiunčiama jų skaitmeninė versija, jeigu prašymas pildomas elektroniniu būdu), patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriais remiantis gali būti teikiama pirmenybė.

Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti neteisingi duomenys arba pateikti ne visi duomenys.

Nuorodos