Bendros žinios apie įstaigą
2019-02-08

Darželio privalumai

Mes esame sėkmingų vaikų mokykla, skirta 1,5 – 7 m. vaikams, kokybiškai ir savitai įgyvendinanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Pasiekėme ypatingų rezultatų sveikos gyvensenos ugdyme: sėkminga vaikų adaptacija ir integracija, įtraukusis ugdymas, švietimo pagalbos specialistų konsultacijos ugdymosi problemų klausimais, sveika mityba ir virtuvės įrangos atnaujinimas, veiklos lauke, įvairių sporto šakų propagavimas ir sportiniai respublikiniai projektai, vaikų meninė saviraiška, socialinio emocinio intelekto ugdymo svarba, prevencinių programų „Kimochis“ ir „Laikas kartu“ įgyvendinimas.

Toliau stipriname ugdytinių pažintinę veiklą per :

  • aktyvius naujus mokymosi metodus ir formas,
  • kuriant edukacines mokymosi aplinkas,
  • kalbos ir komunikacijos kompetencijos ugdymą, mąstymo žemėlapių taikymą,
  • refleksiją, bendruomenės komunikacijos kultūrą, mokymąsi visuose lygmenyse (vaikai, tėvai ir darbuotojai ),
  • gerosios patirties sklaidą.

 

Užtikrinamas 100 procentų ankstyvojo amžiaus vaikų priėmimas 1,5 - 3 m., adaptacija vasaros laikotarpiu ir įvairiapusis ugdymas 4 lopšelio grupėse. Teikiama psichologo konsultacija, vyksta tėvų švietimas ir tėvystės įgūdžių mokymai. Erdvios, gražios, funkcionalios, turtingos žaislais patalpos.

6 grupės skirtos 3 - 5 m. vaikams. Atnaujintos prausyklos, grupių ir rūbinėlių patalpos, sukurtos naujos žaidimų erdvės. Įgyvendinami saviraiškos projektai. Įrengiamos naujos žaidimų aikštelės, kasmet papildomos mobiliomis moderniomis lauko priemonėmis. Modernūs žaislai ir žaidimų erdvės.

Efektyviai veikia Pagalbos ir paramos šeimai programa, lengvatų taikymas, VGK, darželio tarybos veikla, pailginto režimo grupės, ugdymosi tęstinumas darželyje, šeimoje, mokykloje.

 

Kokybiškas priešmokyklinis ugdymas 2 priešmokyklinio amžiaus grupės 5-7 m. vaikams, ypač geri ugdytinių pasiekimai, sveikatos, socialinės, pažinimo, meninės, kalbos kompetencijų srityse. Bendradarbiavimas su šeima ir mokykla.

Parengė: direktorė Dalia Žemonienė

Nuorodos