Valdymo struktūra
2019-08-20

Kauno lopšelio-darželio „Sadutė“ valdymo struktūra

 1. Direktoriui pavaldus:

 1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 2. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui.
 3. Raštinės administratorius (raštvedys).
 4. Archivarė.
 5. Dietistė.
 6. Duomenų perdavimo specialistė.
 7. Sandėlininkė.
 1. Direktoriaus pavaduotojui ugdymui pavaldus:

 1. Auklėtoja (mokytojas).
 2. Vyresnysis auklėtojas (mokytojas).
 3. Auklėtoja metodininkė (mokytoja).
 4. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas (mokytojos).
 5. Logopedė.
 6. Psichologas.
 7. Socialinis pedagogas.
 8. Specialusis pedagogas metodininkas.
 9. Meninio ugdymo pedagogas (mokytojas).
 10. Meninio ugdymo pedagogas dailė (mokytojas).
 11. Meninio ugdymo pedagogas choreografija (mokytojas).
 12. Neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) pedagogas (mokytojas).
 1. Direktoriaus pavaduotojui ūkiui pavaldus:

 1. Auklėtojos padėjėja.
 2. Budėtojas.
 3. Kiemsargis (ė).
 4. Kompiuterių priežiūros darbininkas.
 5. Pagalbinis darbininkas.
 6. Skalbėja.
 7. Skalbinių prižiūrėtoja.
 8. Valytoja.
 9. Virėja.
 10. Virtuvės pagalbinė darbininkė.

Nuorodos