Vadovai
2019-05-17

 

Direktorius - Dalia Žemonienė, aukštasis universitetinis išsilavinimas, edukologijos magistras. Įstaigoje dirba nuo 1998 rugsėjo 01 d.

Tel nr. (8- 37) 312 330

direktorius.sadute@gmail.com

Dalia Žemonienė CV

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui - Neringa Laurinaitienė, aukštasis universitetinis išsilavinimas. Įstaigoje dirba nuo 2018 m. vasario 19 d. 

Tel nr. (8 37) 312 330

pavaduotojaugdymui.sadute@gmail.com

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui - Žygintas Grabauskas - aukštasis universitetinis išsilavinimas. Įstaigoje dirba nuo 2003 m. sausio 30 d. 

Tel nr. (8 37) 312 330, (8 37) 310 031

pavaduotojasukiui.sadute@gmail.com

 

Nuorodos