Kontaktai
2019-05-29

Kauno lopšelis - darželis "Sadutė"

Partizanų g. 122, Kaunas

(8~37) 31 23 30 – direktorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

(8~37) 31 00 31 – direktoriaus pav. ūkio reikalams, raštinės administratorė

(8~37) 31 24 40 – dietistė, sandėlininkė

El. p.: sadute@gmail.com

 

Darbuotojas

Pareigybė

Funkcijos

El. paštas

Žygintas G.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Ūkinės veiklos organizavimas, viešieji pirkimai, darbų sauga, civilinė sauga, priešgaisrinė sauga, inventorizacija.

pavaduotojasukiui.sadute@gmail.com

Neringa L.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ugdymo planų, bendrų ir įstaigoje parengtų programų ir projektų vykdymas, ugdymo proceso koordinavimas, ugdymo programų įgyvendinimas. Pedagogų registras, ŠVIS, el. dienynas. DVS (duomenų valdymo sistema) Personalo modulio sistema.

pavaduotojaugdymui.sadute@gmail.com

Kristina V.

Raštinės administratorius

Centralizuota vaikų priėmimo sistema, pedagogų registras, mokinių registras, įsakymų, pažymų rašymas

sadute@gmail.com

Kristina V.

Dietistas

Valgiaraščių rašymas, maitinimo proceso priežiūra, analizavimas

dietiste.sadute@gmail.com

Dalia Ž.

Direktorius

Įstaigos veiklos organizavimas, priežiūra, plėtra, įstaigos tikslų ir funkcijų užtikrinimas. veikimas įstaigos vardu

direktorius.sadute@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuorodos