Kontaktai
2019-02-11

Kauno lopšelis - darželis "Sadutė"

Partizanų g. 122, Kaunas

Tel.  (8~37) 31 23 30 – direktorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

(8~37) 31 00 31 – direktoriaus pav. ūkio reikalams, raštinės administratorė

(8~37) 31 24 40 – dietistė, sandėlininkė, duomenų perdavimo specialistė

El. p.: sadute@gmail.com

Darbuotojas

Pareigybė

Funkcijos

El. paštas

Žygintas G.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Ūkinės veiklos organizavimas, viešieji pirkimai, darbų sauga, civilinė sauga, priešgaisrinė sauga, inventorizacija

zygintasgrabauskas@gmail.com

Neringa L.

Raštinės administratorius

DVS(duomenų valdymo sistema) Personalo modulio sistema

sadutedarzelis122@gmail.com

Jurgita M.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ugdymo planų, bendrų ir įstaigoje parengtų programų ir projektų vykdymas, ugdymo proceso koordinavimas, ugdymo programų įgyvendinimas. Pedagogų registras, mokinių registras, ŠVIS, el. dienynas.

pavaduotojaugdymui.sadute@gmail.com

Greta M.

Duomenų perdavimo specialistas

Sąsk. vedimas į finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą „Nevda. Sąsk. pajamavimas, išlaidavimas. Ataskaitų parengimas ir perdavimas.

sadute@gmail.com

Kristina V.

Raštinės administratorius

Centralizuota vaikų priėmimo sistema, pedagogų registras, mokinių registras, įsakymų, pažymų rašymas

sadute@gmail.com

Kristina V.

Dietistas

Valgiaraščių rašymas, maitinimo proceso priežiūra, analizavimas

sadute@gmail.com

Dalia Ž.

Direktorius

Įstaigos veiklos organizavimas, priežiūra, plėtra, įstaigos tikslų ir funkcijų užtikrinimas. veikimas įstaigos vardu

daliazemoniene@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Nuorodos