„Ramunėlės“
2019-03-25

RAMUNĖLĖS“ 6-7 metai

Darbo laikas: 6.30 – 18.30 val.

Grupėje dirba:

  • priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Vida M.
  • priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Gintarė K.
  • auklėtojos padėjėja Vilma I.

Grupėse „Ramunėlės“ ir „Lineliai“ ugdomi 5-7 metų vaikai. Vaikai ugdomi atsižvelgiant į jų poreikius, gebėjimų lygį, vertybines nuostatas, pasiekimus įvairiose inspiruotų veiklų srityse. Remiamasi integraliu kompetencijų ugdymu. Lankydami priešmokyklinio amžiaus grupę per metus vaikai pasiekia visapusišką brandą, motyvaciją mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Ugdymo(-si) procese naudojami aktyvieji ir netradiciniai metodai: išmaniosios technologijos, projektai, diskusijos, žaidybiniai, problemų sprendimo, tyrinėjimų, eksperimentavimo, kūrybinės užduotys, pažintinės-edukacinės išvykos. Pasirinkti ugdymo metodai padeda įgyvendinti ugdymo turinį, siekti tikslo, uždavinių, stiprina vaiko mokymosi motyvaciją, plėtoja mąstymo, kūrybiškumo gebėjimus. Informacinės technologijos padeda ugdyti vaikų kritinį mąstymą, lavina kūrybiškumą, padeda atskleisti individualius vaikų gebėjimus. Ypatingas dėmesys skiriamas socialinio – emocinio intelekto lavinimui, ankstyvojo užsienio kalbos ugdymui. Vyksta kolegialus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais praplečiant mokomąją aplinką.

Nuorodos