„Aguonėlės“
2019-12-01

AGUONĖLĖS“ 2-3 metai

Darbo laikas: 7.00 – 19.00 val.

Grupėje dirba:

  • vyresnioji mokytoja Jūratė B.
  • vyresnioji mokytoja Kristina L.
  • mokytojos padėjėja Eglė K.

Grupėje ugdomi 2 – 3 metų vaikai. Grupė išsiskiria savo ugdomąja erdve, jaukia atmosfera, žadinančia vaiko smalsumą, kūrybingumą, domėjimąsi įvairiomis veiklos formomis. Grupėje sukurta aplinka – dinamiška, atitinkanti kiekvieno vaiko interesus, poreikius bei galimybes. Turtinga aplinka, ugdymo priemonės, žaislai skatina vaikus žaisti, tyrinėti, eksperimentuoti. Veiklose naudojami klausimų, minčių lietaus, projektų ir kiti metodai. Ugdomi kalbos ir savarankiškumo įgūdžiai, socialinė-emocinė saviraiška, skatinamas mokėjimas mokytis. Organizuojamos įvairios veiklos, naudojant ne vien tradicines priemones ar aplinkas, bet ir išmaniąsias technologijas tradicinėje ir netradicinėje aplinkoje, skatinančios spontaniškai veikti įvairiose edukacinėse ir laisvo mokymosi erdvėse. Grupėje puoselėjamas vaiko individualumas, savitumas, kūrybiškumas bei pasitikėjimas savimi, kuris garantuoja vaikų poreikių tenkinimą ir jų kompetencijų ugdymą. Ypatingas dėmesys skiriamas tautiniam auklėjimui, nuo mažų dienų puoselėjama vaikų kultūra. Vaikai ugdomi savimi ir savo gebėjimais pasitikinčiomis asmenybėmis, aktyvūs ir turintys mokymosi motyvaciją, taip užtikrinant tolesnį sėkmingą ugdymąsi darželyje.  

Kiekvienam vaikui pagal šeimos poreikius sudaromos sąlygos būti ilgesnį laiką grupėje, su grupės ir įstaigos bendruomene palaikomi šilti tarpusavio santykiai.

Nuorodos