„Rugiagėlės“
2019-05-10

RUGIAGĖLĖS“ “ 3 metai

Darbo laikas: 7.00 – 17.30 val.

Grupėje dirba:

  • auklėtoja metodininkė Laura N.
  • auklėtoja metodininkė Ingrida J.
  • auklėtojos padėjėja Inga S.

„Rugiagėlių“ grupėje ugdomi 3 - 5 metų vaikai. Vaikai ugdomi atsižvelgiant į jų poreikius, gebėjimus, pasiekimus. Ugdymo prioritetas – ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudarant prielaidas tolesniam sėkmingam vaiko ugdymui(si), tobulinant vaikų socialinius gebėjimus, sudarant sąlygas vaikams bendrauti, pratintis susitarti, ieškoti kompromiso.

Grupėje kuriama aplinka taip, kad vaikas joje jaustųsi šeimininkas ir galėtų elgtis pagal savo prigimtį. Būtų veiklus, jaustųsi nepriklausomas, savitai mąstytų, būtų atsakingas už savo poelgius. Ugdymo(si) procese naudojami aktyvieji ir netradiciniai metodai: IKT, diskusijos, žaidybinis, tyrinėjimų, eksperimentavimo, pažintinės išvykos. Skatiname vaikus spontaniškai veikti, pasitikėti savimi.

Ypatingas dėmesys skiriamas socialinio – emocinio intelekto lavinimui, kalbos ugdymui, ekologinių nuostatų formavimui. Dirbant su vaikais stengiamės, kad ugdymas būtų darnus, tęstinis, atsižvelgiame į kiekvieno vaiko ir šeimos lūkesčius.

Nuorodos