„Žibuoklės“
2019-05-08

ŽIBUOKLĖS“ 4-5 metai

Darbo laikas: 6.30 – 18.30 val.

Grupėje dirba:

  • auklėtoja metodininkė Daina M.
  • auklėtoja metodininkė Sandra D.
  • auklėtojos padėjėja Vilma D.

Grupėje “Žibuoklės“ ugdomi ikimokyklinio amžiaus 3 – 5 metų vaikai. Vaikų ugdymas yra orientuotas į svarbiausią pasiekimą – vaikų holistinį asmenybės ugdymą, taip pat į sėkmingą jo ugdymosi pažangą ir gerus pasiekimus. Visas kasdienis vaikų gyvenimas ir ugdymas grindžiamas pozityviu bendravimu ir bendradarbiavimu. Nuosekliai įgyvendinant prevencinę socialinio – emocinio ugdymo programą „Kimochis“ grupėje sukurta saugi emocinė aplinka. Ugdytiniams sudarytos palankios sąlygos ugdytis savarankiškumo, pozityvaus bendravimo su aplinkiniais, aplinkos pažinimo, kūrybiškumo, mokėjimo mokytis ir kt. Ugdymo proceso metu atsižvelgiame į kiekvieno vaiko poreikius, patirtį, amžiaus ypatumus, kūrybiškai taikome netradicinius ugdymo metodus. Organizuojamos pažintinės, patirtinės išvykos į suplanuotas ir nesuplanuotas vietas, praturtina vaiko žinias, mokymąsi orientuotis naujose erdvėse ir aplinkose.

Nuorodos