„Varpeliai“
2019-03-25

VARPELIAI“ 3-4 metai

Darbo laikas: 7.00 – 17.30 val.

Grupėje dirba:

  • auklėtoja metodininkė Daina T.
  • auklėtoja metodininkė Virginija V.
  • auklėtojos padėjėja Virginija J.

Grupėje ,,Varpeliai“ laikomasi nuostatos, jog kiekvienas vaikas yra savitas, kūrybingas ir skirtingai save išreiškia įvairiose veiklose. Vaikų interesų, polinkių, galimybių išsiaiškinimas, įsiklausymas į kiekvieno vaiko balsą, reiškiamas jų idėjas padeda skleistis vaiko individualybei. Skatinamas tėvų domėjimasis ir dalyvavimas vaikų ugdymo(-si) veikloje. Ypatingas dėmesys skiriamas ekologiniam ugdymui(-si), aplinkosaugai. Keliaujant ekologiniu takeliu vaikams padedama pažinti juos supantį pasaulį, jį tyrinėti, suvokti atsakomybę už ,,žaliojo tako“ išsaugojimą, pasijusti sveikesniu, saugiu ir vertingu, tausojančiu ir taupančiu. Didelis dėmesys skiriamas vaikų socialiniam-emociniam ugdymui, įgyvendinant programą KIMOCHIS. Grupės aplinka (tokie kampeliai, kaip ,,Aš ir aplinka“, ,,Saviraiškos studija“, ,,Naujienų kampelis“), sistemingas vaikų vertinimas ir pažangos fiksavimas, pedagogų buvimas šalia vaiko, o ne dominavimas, skatina vaikų motyvaciją labiau įsitraukti į ugdymo(-si) procesą.

Nuorodos