„Saulutės“
2019-02-15

SAULUTĖS“ 2-3 metai

Darbo laikas: 7.00 – 17.30 val.

Grupėje dirba:

  • vyresnioji auklėtoja Kristina K.
  • vyresnioji auklėtoja Jolita T.
  • auklėtojos padėjėja Gintarė K.

Ankstyvojo amžiaus grupėse „Dobilėliai“, „Rakteliai“ ir „Saulutės“ ugdomi 1,5 – 3 metų vaikai.

Grupėse sudarytos palankios sąlygos vaikų sėkmingai adaptacijai, savarankiškumo ugdymui, individualumui, sveikatos stiprinimui, saugumui. Paruošta įvairiapusė vaikų ugdymosi aplinka skatina vaikų pažintinius, meninius gebėjimus, teigiamas emocijas, bendravimą. Sudarytos sąlygos tenkinti kalbos, tyrinėjimo bei socialinius poreikius. Tampriai bendraujama ir bendradarbiaujama su tėvais pasitelkiant švietimo pagalbos vaikui specialistus. Tikslingai parenkama pedagoginė-psichologinė literatūra, atspindinti kiekvieno atvejo/situacijos kontekstą.

Mokslo metų pabaigoje vaikai gerai orientuojasi darželio aplinkoje, tampa savarankiškesni, patobulėję kasdieninio gyvenimo įgūdžiai. Susiformavę įgūdžiai leidžia sėkmingai pereiti į kitą gyvenimo etapą – darželį.

Nuorodos