Meniu
Rugsėjo 1 – osios šventė!
Rugsėjo 1 – osios šventė!


Informacija
Informacija

Vaikų darželiuose svarbiausi keli dalykai – kokybiškas mažųjų kauniečių ugdymas ir skanus bei sveikas maistas.

Sparčiai kylančios produktų kainos verčia ieškoti sprendimų, kaip užtikrinti sočius ir subalansuotus pietus lopšelių-darželių ir priešmokyklinių grupių auklėtiniams.

  • Kauno mieste vaikų maitinimas nebrango jau 12 metų (nuo 2010-ųjų), tad dabar tiesiog būtina perskaičiuoti ligšiolinius įkainius.
  • Vieno maitinimo kaina padidės nuo 10 iki 32 euro centų.
  • Maisto gamyba bei kiti virtuvės kaštai ir toliau bus dengiami miesto biudžeto lėšomis.
  • Specialistai per vasarą tobulins valgiaraščius, praturtindami naujais naudingais produktais.
  • Pokyčiai įsigalios nuo Rugsėjo 1-osios.
  • Vaikų maitinimas Kauno darželiuose ir mokyklose toliau išliks pigiausias tarp didžiųjų miestų.
  • Pagrindinės priežastys: kylančios maisto produktų, kuro ir logistikos kainos.

1,2 proc. pajamų mokesčio parama
1,2 proc. pajamų mokesčio parama

Nuoširdžiai dėkojame Jums už praėjusiais metais skirtą pajamų mokesčio paramą darželiui. Materialinė ir kitokia parama darželiui reikalinga ir toliau. Jūsų paramos dėka darželis tampa vis šaunesnis, jaukesnis, gerėja vaikų ugdymosi sąlygos. Jūsų parama – galimybė gerinti vaikų ugdymo kokybę, mokytojų darbo sąlygas, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir ugdymo(si) aplinkas. Todėl maloniai prašome visus, galinčius skirti 1,2% pajamų mokesčio paramą, ją skirti Kauno lopšeliui-darželiui „Sadutė“.

Norėdami darželiui skirti 1,2% pajamų mokesčio paramą, galite tai paspaudus nuorodą:

https://deklaravimas.vmi.lt

Mūsų darželio duomenys formos pildymui:

  • Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas):   Kauno lopšelis-darželis „Sadutė“ 191634588
  • Įrašyti paramos sumą 1,2%.

     Nuoširdžiai dėkojame! administracija


Nuorodos