Meniu
1,2 proc. pajamų mokesčio parama
1,2 proc. pajamų mokesčio parama

Nuoširdžiai dėkojame Jums už praėjusiais metais skirtą pajamų mokesčio paramą darželiui. Materialinė ir kitokia parama darželiui reikalinga ir toliau. Jūsų paramos dėka darželis tampa vis šaunesnis, jaukesnis, gerėja vaikų ugdymosi sąlygos. Jūsų parama – galimybė gerinti vaikų ugdymo kokybę, mokytojų darbo sąlygas, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir ugdymo(si) aplinkas. Todėl maloniai prašome visus, galinčius skirti 1,2% pajamų mokesčio paramą, ją skirti Kauno lopšeliui-darželiui „Sadutė“.

Norėdami darželiui skirti 1,2% pajamų mokesčio paramą, galite tai paspaudus nuorodą:

https://deklaravimas.vmi.lt

Mūsų darželio duomenys formos pildymui:

  • Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas):   Kauno lopšelis-darželis „Sadutė“ 191634588
  • Įrašyti paramos sumą 1,2%.

     Nuoširdžiai dėkojame! administracija


Gera jaustis reikalingu
Gera jaustis reikalingu

Suteikime Kalėdoms daugiau PRASMĖS! Kasmet, l/d „Sadutė“ ir VŠĮ Valakupių reabilitacijos centro Kauno skyrius, kviečia kiekvieną iš Jūsų dalyvauti bendradarbiavimo projekte „Gera jaustis reikalingu“. Šiemet partnerių ratas plečiasi ir dalyvauja Kauno VDU klasikinio ugdymo mokykla, Kauno l/d „Želmenėlis“ ir Kauno l/d „Židinėlis“. Tikslas vienas – šventinių pirkinių krepšelį papildyti socialiai atsakingai pirkiniais, kuriuos kuria žmonės su negalia. Įsigydami šiuos gaminius skatiname šių žmonių pastangas būti lygiaverčiais visuomenės nariais. Juk dalintis MEILE taip gera! Jeigu norite sukurti stebuklą ir įsigyti – susisiekite su savo grupių mokytojoms.


Mąstymo žemėlapiai
Mąstymo žemėlapiai

Mąstymo žemėlapiai – tai vaizdinis ugdymo(si) įrankių rinkinys, padedantis pačiam vaikui susikurti, suprasti ir įsisavinti temą bei generuoti idėjas. Mūsų įstaigoje vaikučiai išbando vis naujus ugdymo(si) metodus. Norime pasirodyti kaip sekasi įgyvendinti Mąstymo žemėlapių metodą. Todėl, kviečiame pasigėrėti virtualia „Mąstymo žemėlapių“ paroda.


Nuorodos