Meniu
Sveikiname su artėjančiomis šventėmis!


Rugsėjo 1 – osios šventė!


Informacija

Vaikų darželiuose svarbiausi keli dalykai – kokybiškas mažųjų kauniečių ugdymas ir skanus bei sveikas maistas.

Sparčiai kylančios produktų kainos verčia ieškoti sprendimų, kaip užtikrinti sočius ir subalansuotus pietus lopšelių-darželių ir priešmokyklinių grupių auklėtiniams.

  • Kauno mieste vaikų maitinimas nebrango jau 12 metų (nuo 2010-ųjų), tad dabar tiesiog būtina perskaičiuoti ligšiolinius įkainius.
  • Vieno maitinimo kaina padidės nuo 10 iki 32 euro centų.
  • Maisto gamyba bei kiti virtuvės kaštai ir toliau bus dengiami miesto biudžeto lėšomis.
  • Specialistai per vasarą tobulins valgiaraščius, praturtindami naujais naudingais produktais.
  • Pokyčiai įsigalios nuo Rugsėjo 1-osios.
  • Vaikų maitinimas Kauno darželiuose ir mokyklose toliau išliks pigiausias tarp didžiųjų miestų.
  • Pagrindinės priežastys: kylančios maisto produktų, kuro ir logistikos kainos.

1,2 proc. pajamų mokesčio parama

Nuoširdžiai dėkojame Jums už praėjusiais metais skirtą pajamų mokesčio paramą darželiui. Materialinė ir kitokia parama darželiui reikalinga ir toliau. Jūsų paramos dėka darželis tampa vis šaunesnis, jaukesnis, gerėja vaikų ugdymosi sąlygos. Jūsų parama – galimybė gerinti vaikų ugdymo kokybę, mokytojų darbo sąlygas, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir ugdymo(si) aplinkas. Todėl maloniai prašome visus, galinčius skirti 1,2% pajamų mokesčio paramą, ją skirti Kauno lopšeliui-darželiui „Sadutė“.

Norėdami darželiui skirti 1,2% pajamų mokesčio paramą, galite tai paspaudus nuorodą:

https://deklaravimas.vmi.lt

Mūsų darželio duomenys formos pildymui:

  • Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas):   Kauno lopšelis-darželis „Sadutė“ 191634588
  • Įrašyti paramos sumą 1,2%.

     Nuoširdžiai dėkojame! administracija


Gera jaustis reikalingu

Suteikime Kalėdoms daugiau PRASMĖS! Kasmet, l/d „Sadutė“ ir VŠĮ Valakupių reabilitacijos centro Kauno skyrius, kviečia kiekvieną iš Jūsų dalyvauti bendradarbiavimo projekte „Gera jaustis reikalingu“. Šiemet partnerių ratas plečiasi ir dalyvauja Kauno VDU klasikinio ugdymo mokykla, Kauno l/d „Želmenėlis“ ir Kauno l/d „Židinėlis“. Tikslas vienas – šventinių pirkinių krepšelį papildyti socialiai atsakingai pirkiniais, kuriuos kuria žmonės su negalia. Įsigydami šiuos gaminius skatiname šių žmonių pastangas būti lygiaverčiais visuomenės nariais. Juk dalintis MEILE taip gera! Jeigu norite sukurti stebuklą ir įsigyti – susisiekite su savo grupių mokytojoms.


Mąstymo žemėlapiai

Mąstymo žemėlapiai – tai vaizdinis ugdymo(si) įrankių rinkinys, padedantis pačiam vaikui susikurti, suprasti ir įsisavinti temą bei generuoti idėjas. Mūsų įstaigoje vaikučiai išbando vis naujus ugdymo(si) metodus. Norime pasirodyti kaip sekasi įgyvendinti Mąstymo žemėlapių metodą. Todėl, kviečiame pasigėrėti virtualia „Mąstymo žemėlapių“ paroda.


Vaikų fizinis aktyvumas karantino metu Aktyvioje mokykloje

Fizinis aktyvumas – vienas svarbiausių faktorių lemenčių kokybišką mažo žmogaus gyvenimą. Jis skatina protinį ir fizinį aktyvumą, kūrybingumo ugdymą. Nedidelis vaikų fizinis aktyvumas – viena svarbiausių problemų ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Kaip žinoma, Lietuvos vaikų fizinis aktyvumas yra vienas iš žemiausių iš Europos Sąjungos šalių. Šie metai yra kitokie visam pasauliui, nes siaučiant COVID virusui, mokinukų fizinis aktyvumas yra dar labiau sumažėjęs. Žinoma, vaikai kurie lanko darželį juda daugiau, negu tie, kurie karantino metu yra namuose.


Mažųjų Velykėles

,,Sadutės“ vaikai paminėjo Mažųjų Velykėles. Muzikos užsiėmimų metu pasipuošė šventiškomis karūnomis, dainavo daineles, šoko šokius, linksmai fotografavosi ir rideno margučius. Kviečiame pažiūrėti įspūdžius


Kovo 11 - oji - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.

Kovo 11 - oji - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Šia proga Jus sveikina Kauno lopšelio - darželio ,,Sadutė" bendruomenė ir siunčia sveikinimą, kuriame sudėjome visą savo širdį!


Tyrimas „Kokioje aplinkoje nori veikti vaikai?“

Vaiko pažinimo objektas – visas pasaulis, žmogus kaip gamtos ir visuomenės dalis, jo veikla, darbai, dora, tradicijos, papročiai, šventės ir kt. Ikimokyklinėse įstaigose siekiama, kad vaikas susipažintų su materialiuoju pasauliu, artimąja jį supančia aplinka; kad kartu formuotųsi ir dorinis, estetinis santykis su tikrove. Sukurti ugdomąją aplinką, tinkamą vaikams augti ir ugdytis, tyrinėti, pažinti pasaulį, bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje ir su suaugusiais, yra svarbus lopšelio-darželio įstaigos uždavinys. Saugi, jauki, žaisminga, estetiška, mobili, lanksčiai keičiama aplinka pagal vaiko poreikius, orientuota į vaiko ugdymosi tikslus bei jo amžių, padeda vaikams jaustis šeimininkais. 


PROJEKTAS “GERA JAUSTIS REIKALINGU”

Kreipiamės į kiekvieną iš Jūsų, kviesdami susipažinti ir, jei pajusite, kad tai išties prasminga, prisidėti prie mūsų ugdymo įstaigos ir Kauno Dainavos progimnazijos bendradarbiavimo su VšĮ Valakupių reabilitacijos centro Kauno skyriumi, tęstinio projekto “Gera jaustis reikalingu”, įgyvendinimo.


Informacija

Atsižvelgiant į vis blogėjančią epidemiologinę situaciją, primename, jog tėvai į darželį neįleidžiami. Vaiką atveskite prie jums priskirto įėjimo, paskambinkite grupės telefonu ir vaiką pasiims mokytojos. Vaikų paėmimas iš darželio vyksta tokia pačia tvarka: atvykę prie lauko durų, skambinkite mokytojoms Labai prašome laikytis šios tvarkos. Atvesdami/pasiimdami vaikučius dėvėkime kaukes. Primename, jeigu vaikui pasireiškia bet kokie ligos požymiai (temperatūra, kosulys ar pan.), atvykimą atidėkite, kol vaikas pasveiks. Mokėti už darželį karantino metu nereikia. Esame labai dėkingi už bendradarbiavimą ir supratingumą, saugokime vieni kitus! Raštinės telefonas (8-37) 312330 sadute@gmail.com


Galimybė atlikti PGR tyrimą COVID-19 infekcijai nustatyti
Informuojame, jog Kauno miesto savivaldybė sudaro galimybę atlikti PGR tyrimą COVID-19 infekcijai nustatyti mokiniams, kontaktavusiems su susirgusiais ar turintiems nors minimalią galimybę, jog galėjo užsikrėsti.
Iškilus tokiam poreikiui, prašome tėvus prisijungti prie portalo https://patikra.kaunas.lt/ per elektroninius valdžios vartus (el. bankininkystę) ir užsiregistruoti tyrimui.AKTYVIŲ TĖVŲ AKADEMIJA

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras organizuoja nemokamų paskaitų ciklą tėvams, siekiantiems geriau pažinti, suprasti, apsaugoti savo vaiką, ieškoti būdų, kaip ugdyti jo kompetencijas pagal prigimtines galias, charakterio savybes, patirtį, ugdymosi poreikius siekiant individualios vaiko pažangos.


Kviečiame!


Kvietimas


Saugos reikalavimai išlieka

Pasibaigus karantinui, paskelbta naujoji tvarka,  lopšeliams-darželiams  dar saugos reikalavimai išlieka. Plačiau skaitykite čia

 


DĖL UGDYMO PROCESO ĮSTAIGOJE ATNAUJINIMO NUO GEGUŽĖS 18 D.

Mieli tėveliai,

Šis laikotarpis, tai didelių iššūkių metas  visiems. Kreipiamės į Jus, siekdami bendrų susitarimų dėl vaikų vedimo į darželį nuo 2020 05 18. Įvykdžius apklausą, matome, kad tikrai vaikučių sulauksime. Todėl duris atveriame ir dirbsime. Kadangi karantinas – veskite vaikučius, kuriems būtinas darželis. Jeigu nevesite vaikučio – mokėti tikrai viso karantino metu nereikės. Mokytojos apklaus Jus kiek vaikučių žada ateiti nuo pirmadienio,  turime žinoti, nes turime užsakyti maistą.

 Informuojame Jus, kad tam tikra tvarka įsigalios kitaip nei įprastame režime:

Įstaiga nuo 2020 05 18 karantino metu dirbs nuo 7:00 iki 17:30 val. Nebus prailgintų grupių, nes negali vaikučiai būriuotis iš skirtingų grupių.

Nerekomenduojama vesti:

•     Vaikų, kurie turi lėtinių ligų Sveikatos apsaugos ministro 2020 03 23 įsakyme V-483 numatytame apraše numatytame apraše, kurį Jums prisegame;

•     Vaikų, kurie gyvena kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms (60 metų ir vyresniais arba sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis tame pačiame apraše).

Nepriimsime:

•     Vaikų, kurių kūno temperatūra atvykimo metu bus aukštesnė nei 37,3 arba turės išorinių ligos požymių (pasunkėjęs kvėpavimas, sloga, čiaudulys, kosulys).

Vykdant vaikų priėmimą bus laikomąsi tokios tvarkos:

•     Vaikus lydintys asmenys turi turėti veidą ir nosį dengiančias priemones.

•     Priėmimas bus vykdomas prie įstaigos durų. Vaikus pasitiks įstaigos darbuotojas, dėvintis apsaugos priemones, todėl labai prašome paaiškinti vaikams iš anksto šią procedūrą, kad nesukelti didelio streso. Darbuotojas dėvės kaukę ir bekontakčiu termometru matuos temperatūrą.

•     Susidarius didesniam atėjusių skaičiui, prašome laikytis saugių atstumų.

•     Atidaromos ne visos grupės,  todėl prie durų Jūs būsite nukreipti į Jums priskirtą grupę. Informuojame, kad galimai pedagogai ir padėjėjos  gali būti kitos nei buvo iki karantino. Apie neatvykimą ir su vaiko sveikata susijusią informaciją, kuri aktuali priėmimui, taip pat labai prašysiu informuoti mokytojas arba el paštu: sadute@gmail.com

•     Ugdymo proceso metu išryškėjus bent menkiausiems vaiko sveikatos negalavimams Jūs būsite informuoti ir turėsite skubiai paimti vaiką iš įstaigos.

•     Prie visų įstaigos įėjimų bus padėtos dezinfekcinės priemonės, jos prieinamos visiems įeinantiems į įstaigą. Prašome jomis naudotis.

•     Vaikai į lauką bus vedami atskiromis grupėmis. Kiekvienai grupei, kad apsaugoti nuo bendrojo kontakto su kitais vaikais, priskirti atskiri išėjimai. Jie dezinfekuojami bus kas 2 val.

•     Laikysimės visų saugumo ir numatytų higienos normų.

Labai tikimės susitarimų ir kad padėsite mums apsaugoti ir vaikus, ir vieniems kitus. Pasikeitimų gali būti kasdien dėl esamos situacijos, bet padarysime viską, kad kuo anksčiau apie juos sužinotumėte. 


Gerbiami tėveliai, mokytojai, darbuotojai,

Nuoširdžiai dėkojame Jums už praėjusiais metais skirtą pajamų mokesčio paramą darželiui. Materialinė ir kitokia parama mokyklai reikalinga ir toliau. Jūsų paramos dėka darželis tampa vis šaunesnis, jaukesnis, gerėja vaikų ugdymosi sąlygos. Šiemet planuojame įrengti pažintinį taką, tujų labirintą ir įrengti lauke pavėsinę. Jūsų parama – galimybė gerinti vaikų ugdymo kokybę, mokytojų darbo sąlygas, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(si) aplinkas. Todėl maloniai prašome visus, galinčius skirti 1,2% pajamų mokesčio paramą, ją skirti Kauno lopšeliui-darželiui „Sadutė“. Norėdami darželiui skirti 1,2% pajamų mokesčio paramą, galite tai padaryti tokiais būdais:


Rekomendacijos maitinimuisi karantino laikotarpiu

Dėl karantino rekomenduojama kuo rečiau lankytis maisto prekių parduotuvėse, todėl dažniau įsigyjami ilgai negendantys, perdirbti, konservuoti produktai. Eilėje tokių produktų yra padidintas druskos, įvairių maisto priedų, sočiųjų riebalų kiekis, tokie produktai dažnai kaloringesni. Jei šie produktai sudarys mitybos pagrindą, tai gali turėti neigiamų pasekmių sveikatai: didėjanti kūno masė, riebalinio audinio didėjimas, taip pat skatinimas ir palaikomas lėtinis uždegiminis procesas.


Informacija dėl vienkartinės pašalpos

Atsižvelgiant į pasikeitusį Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašą, Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje yra teikiama vienkartinė pašalpa asmenims atlyginimui už jų vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose, išlaikymą (atlyginimui už ugdymo sąlygų tenkinimą) apmokėti, kai vienas iš vaiko tėvų yra išvykęs į užsienį.  


Mieli Tėveliai

Informuojame Jus, kad nuo kovo 30 iki balandžio 13 dienos karantinas Lietuvos Respublikos teritorijoje tęsiamas ir ugdymo procesas nevykdomas. Rekomenduojame vadovautis SAM nurodymais.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

Mokestis už darželį šiam laikotarpiui skaičiuojamas nebus.

 

Visa gaunama atnaujinta informacija dalinsimės su Jumis įstaigos Facebook paskyroje, svetainėje  ir per sistemą “Mūsų darželis”.


Turime laisvų vietų į lopšelį

Turime laisvų vietų į lopšelį 


Dėl sutarčių

Informacija dėl sutarčių pasirašymo.


Žiema, žiema, bėk iš kiemo!
Žiema, žiema, bėk iš kiemo!
Jei nebėgsi, išvarysim,
Su botagais išbaidysim!  

Lietuvos mažųjų žaidynių sezonas prasidėjo!

Lopšelio-darželio ,,Sadutė” mažiausių grupių vaikai dalyvavo ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekto “Lietuvos mažųjų žaidynių 2020” I-jame etape.
Projekto tikslas – didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį, skatinti tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, per judėjimą ugdyti pagrindinius judesius – balansavimą, bėgimą, šokimą, gaudymą ir spyrimą.            


Renginys ,,Kas ta Lietuva?”

Vasario 16-ta - iškiliausia data mūsų šalies kelyje. Kiekvieno iš mūsų kasdien nuveiktas prasmingas darbas tvirtina valstybės pamatus. Tik būdami vieningi ir nuoširdūs išliksime stiprūs ir kursime Lietuvą, kuria didžiuosis ateities kartos. Branginkime laisvę ir vieni kitus!


Dėl korona viruso
Gerbiami Tėveliai,
prašome būti labai atsakingais – neveskite  vaikų į darželį 14 d. nuo grįžimo iš Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų) šalių.
Dėkojame už supratingumą.
Administracija

Pasaka "Ropė"

Priešmokyklinės grupės "Lineliai" ugdytiniai  padedami mokytojos Gražinos ir logopedės Jurgitos vaidino pasaką "Ropė". Vaikai lavino rišliąją kalbą, foneminę klausą, pasitelkę pačių sukurtus mąstymo žemėlapius sekė pasaką. Ir patys pažadėjo pasaką pasekti tėveliams.


Ši savaitė apie Lietuvą

Logopedinių pratybų „Lietuvių liaudies mįslės“ metu grupių „Varpeliai“ ir „Rūtos“ ugdytiniai pabuvojo “mįslių pasaulyje“ ir susipažino su mįslėmis ir minklėmis.


Dėkojame už paramą

Gerbiami tėveliai,

dėkojame už paramą mūsų lopšeliui-darželiui, kurią suteikiate pervesdami 2 % pajamų mokesčio sumos. Jūsų paramos dėka darželis tampa vis  šaunesnis, jaukesnis, gerėja vaikų ugdymosi sąlygos. Šiemet planuojame įrengti pažintinį taką, tujų labirintą ir įrengti lauke pavėsinę. 

Paramą galite pervesti užpildę VMI prašymo formą internetu arba užpildyti popierinę formą pas grupės mokytojas. Ačiū širdingai


Nauja mokėjimo tvarka

Nauja mokėjimo tvarka


Eglutės rado namučius pas mus

Labai norime pasidžiaugti, kad šios gražiosios eglutės, kurios per šv. Kalėdas puošė Kauno Savivaldybės prieigas, rado namučius pas mus. Jau pasodinome ir labai tikimės, kad visos prigis ir džiugins vaikučių, darbuotojų ir tėvelių ir net kaimynų širdis. Mes už gamtos saugojimą ir ekologiją.


Vadovo veiklos ataskaita už 2019 metus

Vadovo veiklos ataskaita už 2019 metus


Pripažino mūsų lopšelį-darželį

Šiandien pasiekė džiugi žinia, jog Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino mūsų lopšelio-darželio fizinį aktyvumą bei pripažino mūsų lopšelį-darželį Aktyvia mokykla. Labai džiaugiamės ir nuoširdžiai dėkojame visai mūsų komandai, vaikučiams ir visai bendruomenei. 


Buvo daug šypsenų

Gražų rytmetį atkeliavo mūsų draugai iš Kauno Dainavos progimnazijos. Ketvirtokai tapo mokytojais ir "Linelių" grupei pravedė šaunią kūrybišką veiklą. Buvo daug šypsenų, smalsių nosyčių, žingeidžių žvilgsnių. Ir kaip gera matyti buvusius ugdytinius, kurie užaugo šauniais moksleiviais. Ačiū Kauno Dainavos progimnazijos mokytojai, ketvirtokams ir mūsų vaikams.


Sportuojantis vaikas - sveikas vaikas.
Priešmokyklinukai dalyvavo šaunioje VŠĮ Judesio studijos "Strakaliuko" fizinio aktyvumo veiklose ir net gavo apdovanojimus. Ačiū visuomenės sveikatos specialistei, Strakaliuko kolektyvui ir vaikučiams.

DĖl ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ UGDOMA NUO 2020-01-01

Informacija prisegtame priede.


Pedagogikos šventė
Spalio 8 d. "Sadutėje" vyko be galo graži lauko pedagogikos šventė - gerosios patirties sklaidos praktika vaikams, mokytojams ir tėvams. Nuoširdus ir didelis AČIŪ tėveliams, mokytojoms, visiems svečiams ir vaikučiams.

Darželių lyga - Žurnalo „Nykštukas" taurei laimėti 4 turas

Paskutinis Darželių lygos - Žurnalo Flinto taurei laimėti turas įvyko, o akimirkos žavingos tik parodo, kad mums buvo labai labai smagu!!! Sakome ačiū organizatoriams ir būtinai lauksime kito sezono. Iki greito... Už užfiksuotas akimirkas dėkojame - Linui Žemguliui! 

#Darželiųlyga #FAHegelmann #RIUKKPA #KAFF #Kaunas #Darželiai #Flintas


Respublikinė akcija “Rieda ratai rateliukai”
Rugsėjo 20 d. oi riedėjom, oi dundėjom, visa Dainava girdėjo, kaip vaikučiai nuriedėjo su #riukkpa organizuota akcija "Rieda ratai rateliukai", skirta paminėti Tarptautinę dieną be automobilio ir Europos judriąją savaitę #BeActive

Darželių lyga - Žurnalo „Nykštukas" taurei laimėti 3 turas

Darželių lyga III-iasis etapas įveiktas sėkmingai. Gražiai ir turiningai sužaidėme trejas varžybas, nuostabūs 9 įvarčiai įriedėjo ne į mūsų vartus. Sakome ačiū Dominykui, Kristupui, Karoliui, Tajui, Gustui, Rojui, Viliui, Lukui už nuostabų ir atkaklų pasirodymą futbolo aikštėje. Džiaugiamės turiningai aktyvia diena ir laukiame sekančio susitiksimo spalio 10  dieną.  #riukkpa #iniciatyvoskaunui #FAlygis  


Ugdytiniai lankėsi Girionių parke

Gražią rugsėjo 11 - osios dieną priešmokyklinių grupių ''Ramunėlės'' ir ''Lineliai'' ugdytiniai lankėsi Girionių parke. Vaikai susipažino su turtingiausia įvairių želdinių rūšimis, čia daugiau nei 250 medžių, krūmų rūšių bei formų. Girionių parkas puiki vieta poilsiui. Vaikai grįžo pilni įspūdžių.


Dėl ugdymo dienų pateisinimo

Informacija prisegtame priede.


Sveikiname
Rugsėjis beldžias į duris padykęs
Ir veda į darželį mažučius,
Vėl tirpsta vaikiška širdis sutrikus
Rugsėjis grupėj krykšta vaikučiu.
Rugsėjis beldžia į duris laimingas
Ir veda į darželį pirmąkart,
Šis jaudulys nebeišnyks vaikystės
Kaskart rugsėjo pirmą laimėj noris verkt.

Rugsėjo 1-osios proga visus vaikučius ir jų tėvelius sveikina įstaigos pedagogai ir administracija.

Informacija

MIELI VAIKAI, TĖVELIAI IR VISA “SADUTĖS” BENDRUOMENE,

 

Maloniai lauksime Jūsų  2019 m. rugsėjo 2 – ąją   atvykti iki  9:00  į darželį. Vyks SUTIKIMAS darželio kieme ir grupėse, o rugsėjo 3 – ąją    16:30 val.  vyks šventinis koncertas –  „Sveiki, vaikai“


Gražių ir šiltų vasaros atostogų akimirkų.

Nepastebimai greitai prabėgo dar vieneri ugdymo metai. Ačiū Jums už prasmingus darbus, sumanymus, nuoširdų bendradarbiavimą, aktyvų dalyvavimą darželio, vietos bendruomenės veikloje. Tikimės, kad šie metai, praleisti drauge mus visus praturtino, sustiprino dvasiškai ir fiziškai. Ačiū už džiugias akimirkas kartu! 

Visai darželio bendruomenei linkime turiningų ir šiltų dienų, malonių atostogų įspūdžių.


Projektas “AKTYV‘istai” IV-asis susitikimas "Dziudo"

Ketvirtas susitikimas su projektu “AKTYV’istai” įvyko, kuris buvo paskutinis. Šiandien šauniosios “AKTYV’iščių” trenerės vaikučiams paaiškino kas atsitinka kai “kiškis pakiša koją”⁉️ Ar jūs žinote? Vaikučiai jau puikiai supranta, kad tokiu atveju visi krentame ant žemės. Šiandien vaikučiai išmoko saugiai kristi ant dziudo kilimo, tatamio, tikslingai ir atsakingai atlikti mankštelę, o kas svarbiausia smagiai visiems kartu sportuoti. Daug judėjome kitaip, nes visas fizinio aktyvumo edukacinis užsiėmimas vyko mažųjų dziudo aplinkoje????????????⬇️ #iniciatyvoskaunui #riukkpa #mesdirbamevaikams #aktyvistai  #asahidziudoklubas #lolitadudeniene  


Projektas “AKTYV‘istai” III-iasis susitikimas su “Laisvas muzikalus judesys” ir “Žaismingos kepurėlė

Trečias projekto “AKTYV’istai” susitikimas įvyko. Šiandien “AKTYV’iščių” trenerės pravedė du fizinio aktyvumo edukacinius užsiėmimus: “Laisvas muzikalus judesys” ir “Žaismingos kepurėlės”. “Rugiagėlių” ir “Pienių” gr. vaikučiai susiliejo su muzika, per inspiruotą, laisvą muzikalų judesį, išreiškė save ir savo jausmus. “Varpelių” ir “Žibuoklių” gr. vaikučiai gilinosi į judriųjų žaidimų svarbą ir naudą augančiam jų organizmui. Vaikučiai sportavo tikslingai ir labai džiugiai.  #aktyvistai #riukkpa #iniciatyvoskaunui #mesdirbamevaikams 


Projektas “AKTYV‘istai” II-asis susitikimas su "Judriosios skarelės" ir "Bėgikas"

Toliau sėkmingai įgyvendiname Kauno savivaldybės programos "Iniciatyvos Kaunui" remiamą projektą  “AKTYV'istai”. Birželio 12 dieną turėjome du edukacinius fizinio aktyvumo užsiėmimus, kurių metu vaikai aktyviai ir turiningai judėjo su skarelėmis, susipažino su bėgimu, krūvio derinimu ir taisyklingu kvėpavimu bėgimo metu. Vaikai turėjo galimybę gyvai apžiūrėti ir pasimatuoti trenerės Ievos iškovotus bėgimo medalius, pamatyti kaip atrodo tikrojo bėgiko numeris. #aktyvistai #riukkpa #iniciatyvoskaunui #mesdirbamevaikams  


Projektas “AKTYV‘istai” I-asis susitikimas su JOGA

Kauno savivaldybės programos "Iniciatyvos Kaunui" remiamas projektas "AKTYV‘istai” jau įgavo pagreitį, kurį organizuoja ir koordinuoja Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija.15 Kauno ikimokyklinio ugdymo įstaigų vyksta edukaciniai fizinio aktyvumo užsiėmimai, kurių metu vaikai ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo mokytojai ne tik aktyviai ir smagiai juda, bet ir formuoja'si taisyklingus judesius, susipažįsta kaip taisyklingai kvėpuoti fizinio krūvio metu, kaip kontroliuoti save ir atpažinti nuovargį.


Darželių lyga - Žurnalo „Nykštukas" taurei laimėti 2 turo vaizdo akimirka
Vaizdo akimirka žavinga ???? iš darželių lygos žurnalo “Nykštukas” taurei laimėti, žaidžiant futboliuką su Kauno lopšelio-darželio "Rasytė" vaikučių komanda ❤️⚽️❤️
⬇️

Darželių lyga - Žurnalo „Nykštukas" taurei laimėti 2 turas

Birželio 12 dieną darželių lygos II-asis turas įvyko ???? Sėkmingai, gražiai ir turiningai sužaidėme trejas varžybas, 8-įvarčiai‼️ Susitiksime po vasaros atostogų visi pailsėję III ir IV ture????


Darželių lyga - Žurnalo Nykštukas taurei laimėti

Kauno mieste startavo Darželių lyga - Žurnalo Nykštukas taurei laimėti - futboliuko lyga, kurioje pralaimėtojo nėra! Dalinamės I turo, kuris gegužės 24 dieną vyko Kauno futbolo akademijos aikštyne trumpu vaizdo filmuku, kuriame yra mūsų įstaigos ugdytinių šaunioji futboliuko komanda.  #Darželiųlyga #FALygis #RIUKKPA #KAFF #Kaunas #Darželiai 


Apkabink mane stipriau!

"Apkabink mane stipriau!"- tai tradicinis grupės "Rūtos" kolektyvo rengiamas vakaras šeimai. Šiemet, birželio 5dieną, jis buvo ypatingas. Itin jautrus ir šiltas. Vaikai ūgtelėjo ir drąsiai žengia į naują, dar įdomesnį, priešmokyklinuko etapą. Būkite drąsūs ir žingeidūs, mūsų mieli princai ir princesės!


Laisvė vaikų kūrybai ir žaidimams lauke

Kaip smagu, pagaliau baigiant remontuoti darželio teritoriją, pradėti kurti ir įgyvendinti idėjas vaikų spontaniškai veiklai lauke. Turime didžiulį turtą šalia - 1 ha plotą įvairiausių dangų, nuo natūralių iki dirbtinių: akmenukų, žolės, žvyro, smėlio, asfalto, plytelių, gėlynų, kalnų, žemės, akmenukų, purvo, guminės, liejamos dangos, plėvelės, medinės, rąstinės, sporto aikštelės. Tik pažiūrėkite, kokia ugdymosi tyrinėjimo aplinka vaikams...ir laisvė fantazijai, kūrybai. Smėlio žaislai, sporto, dailės, muzikinės, vaidmeninės, gamtos priemonės, palapinės sėdmaišiai, nameliai, staliukai, patiesaliukai, kopėčios, suoliukai, skėčiai, sūpynės, pagalvėlės, užuolaidos ir kt. daiktai.


Ilgakasių rytmetys – šventė „Gintarinė kasa“
KAUNO LOPŠELIS – DARŽELIS „SADUTĖ“ GRUPIŲ STRUKTŪRA (PROJEKTAS) Gegužės 20 d. Kauno Dainavos progimnazijoje jau 16 metus iš eilės vyko ilgakasių rytmetys – šventė „Gintarinė kasa“. Šventę vedė mokytojos M. Petkauskienė ir A. Jankienė, o dalyvavo visų pradinių klasių ilgakasės ir svečiai iš ikimokyklinių įstaigų: menų darželio „Etiudas“, l/d „Sadutė“, „Želmenėlis“, „Pasaka“ ugdytinės. Šventės metu mergaitės ne tik peržvelgė savo nuotraukas, kuriose didžiavosi savo ilgais plaukais, bet ir išklausė pasakojimo apie „Laikinąją sostinę“, kuri šiemet šventė 100-ąsias metines. 

Darželių lyga, žurnalo „Nykštuko“ taurei laimėti I-as etapas

Gegužės 24 d. mūsų šaunioji futbolininkų komanda dalyvavo darželių lygoje, žurnalo „Nykštuko“ taurei laimėti I-ame etape, kurią organizuoja - Kauno futbolo akademija „Lygis“ #lygis, RIUKKPA - Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacija #riukkpa ir Kauno apskrities futbolo federacija #kaff. Visus dalyvius pasveikino masinio futbolo asociacijos #MaFa prezidentas Sergejus Slyva, palinkėjo džiugių emocijų, daug įvarčių ir tada startavome. 


Gr. "Rakteliai" ir "Saulutės" šeimos popietė

"Šeima yra vienintelė tikra sąskaita banke. Jei nepamiršit kasdien jos papildyti meile, švelnumu, ištikimybe ir pasiaukojimu, tai užaugs stebuklingos palūkanos” (Bruno Ferrero). Gegužės 22-osios popietę grupių “Saulutės” ir “Rakteliai” tėveliai, didžia meile, rinkosi į šeimos popietę. Visi kartu dainavo ir šoko daineles, ratelius, žaidė judriuosius ir muzikinius žaidimus, piešė netradicines gėlytes, kurios buvo įteiktos visoms mamytėms. Tokios popietės dar labiau suartina šeimos narius, stiprina jų draugiškus santykius, gerina įstaigos ir šeimų bendradarbiavimą. Ačiū visiems.  


GRUPIŲ STRUKTŪRA

KAUNO LOPŠELIS – DARŽELIS „SADUTĖ“ GRUPIŲ STRUKTŪRA (PROJEKTAS)


Tėvelių dėmesiui!

Jau formuojamos 3 naujos lopšelio grupės 2017 m. gimusiems vaikams. Laukiame tėvelių su vaikučiais susipažinti su auklètojomis ir mūsų erdvėmis. Dar liko keletas laisvų vietų. Apgailestaujame, kad kol kas negalėsime priimt 2018 m. gimusių vaikų. Jau užpildytos dvi  3 m. darželio grupės 2016 m. gim. vaikams iš lopšelio grupes lankančių vaikų.


Aš vejuosi vasarą...

Gražų, šiltą, margaspalvį gegužės 30 d. rytą vaikučiai pasitiko ateinančią nerūpestingą vasarą linksma švente “Aš vejuosi vasarą....”. Džiaugiamės šventėje sulaukę svečių, Kauno Dainavos progimnazijos pirmokų ir A. Stulginskio daugiafunkcio centro priešmokyklinukų. Šauniame draugų būry visi kartu dainavome, šokome, žaidėme, sportavome, kūrėme, atradome, improvizavome, vaišinomės... 


Tulpės VDU Botanikos sode

Ikimokyklinių grupių "Rūtos", "Saulėgrąžos", "Pienės" vaikai dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto,  Botanikos sodo, gegužės mėnesį skelbtame konkurse "Tulpės VDU Botanikos sode". 

Džiaugiamės kartu su vaikais, kad  konkurso komisija atrinko  tris kūrybinius darbelius, kurie  pelnė nugalėtojo titulą!

Kviečiame aktyviai dalyvauti!
Kviečiame visus esamus ir būsimus vaikučius ir jų tėvelius į bendruomenės šventę „Aš vėjuosiu vasarą“ ir lauko pedagogikos idėjų pristatymą ketvirtadienį, gegužės 30-31 dienomis.
Šventės pradžia 10.00 val. iki 18.00 val. Šventėje kviečiami dalyvauti Kauno Dainavos progimnazijos pirmokai ir A. Stulginskio daugiafunkcio centro priešmokyklinukai. Jūsų laukia žaidimai, sportas, vaišės, kūryba....
 
Direktorė, bendruomenės vardu.

Projekto „Šiuolaikinės informacinės technologijos ir mažų vaikų sveikata“ rekomendacijos

Vakarų Europos šalyse ir JAV bei Australijoje atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad ekranus turinčių informacinių technologijų (IT) ar elektroninių medijų prietaisų naudojimas mažų, ikimokyklinio amžiaus, vaikų tarpe išaugo ir tokia tendencija stebima nepriklausomai nuo šeimos socioekonominio statuso. Didėjant išmaniųjų technologijų prieinamumui, auga ir tėvų bei specialistų poreikis suprasti technologijų daromą įtaką vaikų sveikatai ir gerovei. Kiekviena šalis – dėl kultūrinių, socialinių ir kitų skirtumų – turėtų turėti tos šalies moksliniais tyrimais grįstas rekomendacijas.


Atvirų durų savaitė Kauno švietimo įstaigose „Darželiai kviečia“

Gegužės 13–17 dienomis nuo 10 iki 18 valandos Kauno ikimokyklinėse įstaigose, mokyklose-darželiuose ir kitose švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vyks atvirų durų dienos „Darželiai kviečia“. Kviečiame šeimas, namuose auginančias mažamečius vaikus, pasinaudoti puikia proga parinkti vaikui tinkamiausią ugdymo įstaigą. Adresus galite sužinoti ir informacijos apie ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą surasti Kauno miesto savivaldybės internetinės svetainės skyrelyje „Švietimas“.


KVIEČIAME Į ATVIRŲ DURŲ DIENĄ TĖVAMS

Gegužės 7-ąją laukiame šeimų, norinčius lankyti Kauno lopšelį-darželį „Sadutė" namuose auginančias mažamečius vaikus į atvirų durų dieną. Pageidaujantys susipažinti su darželiu maloniai kviečiami į darželį.

Jums bus atsakyta į visus rūpimus klausimus.    

 

Direktorė Dalia Žemonienė


Pasaulinės sveikatos dienos paminėjimas flashmob’o rytine mankšta “Laikas keltis”

Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos želmenėliai“ ir Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“ sukvietė visus kartu linksmai paminėti Pasaulinę sveikatos dieną, balandžio 5-tąją. Į kvietimą mes atsiliepėme ir visi, 153 vaikučiai, smagiai ir turiningai sudalyvavome neįprastoje ir labai išmanioje - flashmob’o rytinėje mankštoje “Laikas keltis”. 


Bendruomenės konferencija “Motyvacija mokytis bendradarbiaujant visuose lygmenyse, visur ir visada”
 
Balandžio 3-iosios popietę turėjome įstaigos bendruomenės konferenciją “Motyvacija mokytis bendradarbiaujant visuose lygmenyse, visur ir visada”, o jų dalyvius pasveikinimo mūsų ugdytiniai ???? ????‍????‍????‍???? ????

Projektas "Futboliukas" kovo mėnesį RIO smėlio arenoje

Kovo 29-tąją grupės “Rūtos” vaikučiai turėjo neeilinę dieną. Jie vyko į RIO sporto areną draugiškai pažaisti futboliuką ant smėlio. Ten vaikučius pasitiko Lietuvos masinio futbolo asociacijos #MaFA prezidentas, Sergėjus Slyva, bei futbolo akademijos “Lygis” treneris Dainius Šumauskas. Atlikę mankštą, kibome į rimtus futboliuko pasiruošimo darbus, po kurių vyko futboliuko žaidimas. Daugiausiai emocijų vaikams suteikė futboliuko žaidimas, o kai jį dar reikėjo žaisti ant smėlio, tai džiugios emocijos liejosi per visą RIO smėlio areną. Grįžome visi su dovanomis, diplomais ir medaliais.


“Vieno krepšininko istorija"

Štai akimirkos žavingos iš įvykusio trikrepšio festivalio, švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, kovo 11-tąją. Festivalyje sudalyvavo ir mūsų įstaigos visi ugdytiniai. Nuotaikingame ir žaismingame vaizdo filmuke “Vieno krepšininko istorija" - papasakota apie 2019 metų ikimokyklinių įstaigų trikrepšio festivalio aikštelėse išgyventas emocijas, meilę tėvynei ir krepšiniui ????????❤️????????????Užfiksuotose akimirkose rasite beveik visų dalyvavusių įstaigų ugdytinius, o tarp jų ir mūsų grupės “Lineliai” ugdytinį, Majų ????


Projektas "Lietuvos mažųjų žaidynės" II-asis etapas

Šiandiena mūsų ugdytiniai turėjo rimtą užduotį, kuri vadinasi - Lietuvos mažųjų žaidynės #ltmž - antrasis etapas, kurio metu vaikučiai varžėsi Kauno lopšelyje-darželyje “Kūlverstukas” su penkiais Kauno lopšelių- darželių “Girinukas”, “Etiudas”, “Čiauškutis”, “Vaidilutė” ir “Smalsutis” vaikučiais. Nors mums “greičio” dievai šiandiena nenusišypsojo, tariama nuoširdžiausią AČIŪ vaikučiams: gr. “Žibuoklės” Amelijai ir Gabijai, gr. “Saulėgrąžos” Viliui ir Gustui, gr. “Rūtos” Karoliui ir Eigilei už nuoširdų atsidavimą ir už tikslų darbą varžybų metu. Grįžome visi su diplomais ir dovanomis ????  


INFORMACIJA TĖVAMS

Į „Tėvų liniją“ pasitarti įvairiais vaikų auklėjimo klausimais jau galima skambinti ne tik vakarais, bet ir dieną – nuo 11 iki 13 val. Tad nemokamos anoniminės psichologų pagalbos visoje Lietuvoje sulauks daugiau tėvų, globėjų ir senelių.


Trikrepšio festivalis 2019

Kovo 14-tą dieną mes buvome ryškūs ir spalvingi, pasipuošę pačiomis gražiausiomis Lietuvos spalvomis, aktyvūs ir sportiški trikrepšio aikštelėje. Džiugios emocijos liejosi per visą darželį. Krepšinio kamuoliai dundėjo nesustodami nuo 8.00 val. ryto iki pat pietų. 173 ugdytiniai, iš viso darželio, šėlo trikrepšio aikštelėje, nes Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną paminėjo Respublikiniame ikimokyklinių įstaigų TRIKREPŠIO festivalyje, kurio iniciatoriai Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA), LTOK Kauno apskrities taryba, Lietuvos sporto muziejus. 


Nulipdė Gedimino pilį

Grupės "Aguonėlės" vaikučiai nulipdė Gedimino pilį, kurioje gyvena mūsų darželio "princesės" ir "karaliai", visa mūsų Lietuva ????


“Lietuva, ????????❤️ - žaidžiame TAU

Vasario 11 dieną praūžė projekto “Lietuvos mažųjų žaidynės-2019” #ltmž pirmojo etapo festivalis  “Lietuva, ????????❤️ - žaidžiame TAU”. Projekto iniciatoriai Lietuvos tautinis olimpinis komitetas #ltok, o organizatoriai Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija #riukkpa. Festivalio metu mes žaidėme, rungtyniavome ir pramogavome visą dieną savo mylimai Lietuvos šalelei ????????❤️ ir jos vaikams ????❗️❤️‼️ 


Akcija "Už Lietuvą - 101 mažą žingsnelį"

Vasario 12-tą dieną viso darželio vaikai rinkosi lauke nubėgti Lietuvai 101 mažą žingsnelį, jo metu skambėjo mūsų šūkis “Oras mums ne baisus, Lietuvai ????????❤️ bėgti yra smagu”. Taip tęsėme projekto “Lietuvos mažųjų žaidynės - 2019” #ltmž, pirmojo etapo festivalio ANTRĄJĄ iniciatyvą. Projekto iniciatoriai Lietuvos tautinis olimpinis komitetas #ltok, o organizatoriai Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija #riukkpa. #LTMŽ #LTOK #riukkpa

  


Akcija "Sulčių vaivorykštė"

Sultys – tai ne tik vertingas maisto produktas, bet ir gydomoji priemonė. Tuo įsitikinti galėjo ir mūsų vaikučiai ragaudami įvairių sulčių, pajusdami skirtingą jų skonį, spalvą ir kvapą. Organizuota akcija skatino vaikus ragauti neįprastų sulčių- raugintų kopūstų, burokėlių, špinatų ir kivių, citrinų ir daug kitų. 


Vasario 16-osios šventinis rytmetys

Mūsų vasario 16-osios šventinis rytmetys LIETUVAI


Mūsų ????????❤️ duonelė

Duona ne vėju ateina. Vaikai kartu su auklėtojomis nukeliavo ilgą ir sunkų duonos kelią, nuo žemkentėlio grūdo iki gražaus ir gardaus duonos kepalėlio.


Futboliukas vasario mėnesį

Visą vasario mėnesį grupių “Žibuoklės”, “Rūtos” ir “Saulėgrąžos” vaikučiai intensyviai ruošėsi "Futboliuko" tarpgrupiniam turnyrui, kuris įvyko vasario 28 d. Džiugios emocijos liejosi po kiekvieno įriedėjusio kamuolio į vartus, o jų turėjome net 10 ⚽️. Auga mūsų būsimos futbolo žvaigždutės 


Žiema, žiema, bėk iš kiemo..

Žiema, žiema, bėk iš kiemo!
Jei nebėgsi, išvarysim,
Su botagais išbaidysim!

Užgavėnės – viena triukšmingiausių ir linksmiausių žiemos švenčių tiek vaikams, tiek suaugusiems. Visi su nekantrumu laukiame pavasario, todėl savo trankiu šventimu norime išgąsdinti žiemą ir išvyti ją iš kiemo.


Ugdytiniai lankėsi Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse

Vasario 26 - 28 dienomis grupių „Žibuoklės“, „Saulėgrąžos“, „Lineliai“ ir „Ramunėlės“ ugdytiniai lankėsi Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse. Vaikai išvyko pažinti savo tėvų, senelių, prosenelių gyvenimo subtilybes, papročius kokių jie laikėsi, bei gyvenimo buitį. Rumšiškių miestelis pasitiko vaikus pasipuošęs Užgavėnių personažų kaukėmis (raganų, velnių), pagrindiniu personažu More. Vaikai susipažino su Žemaitijos, Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos senovės pastatais (trobomis, klėtimis, malūnu ir kitais įspūdingais pastatais bei įrenginiais)


MEILĖ TĖVYNEI MAŽOJ ŠIRDELĖJ

Šių metų kovo 6 dieną mūsų įstaigos ugdytinės Rusnė ir Gabija iš grupės „Ramunėlės“ dalyvavo Kauno miesto ir Kauno rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „MEILĖ TĖVYNEI MAŽOJ ŠIRDELĖJ“ baigiamajame šventiniame koncerte, skirtame paminėti Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo dieną – Kovo 11-ąją. Ugdytinės atliko dainą „Lietuva“ (m. ž. O. Pučinskienės).


Lankėsi Kaziuko mugėje

Kovo 4 d. „Lineliai“ ir „Ramunėlės“ grupės vaikai lankėsi Kauno Aleksandro Stulginskio mokykloje – daugiafunkciniame centre organizuotoje Kaziuko mugėje. Vaikai susipažino su įvairiais dirbiniais, verbomis, gėlėmis, kepiniais, pinigais, kainomis, išmoko pirkti, suskaičiuoti. Įsigijo pasitikėjimo savimi, bendravo su mokiniais.


Vasario 16-osios renginių savaitė

Vasario 11-15 dienomis įstaigoje turėsime Vasario 16-osios renginių savaitę????????❤️, kurios metu susipažinsime su:

???? Lietuvos istorija,

???? svarbiausiomis Lietuvai datomis,

️ žymiomis Lietuvos lankytinomis vietomis,

  -  Lietuvai nusipelniusius žmones.

 Ugdomosiose veiklose planuojame:

   - kepti duoną;

???? bėgti Lietuvai 101 mažą žingsnelį;

???? „Lietuvos mažųjų žaidynėse“ žaisti Lietuvai;

️  dalyvauti viktorinoje „Ką žinai apie Lietuvą?“;

   - dainų ir vaikų chorų konkursas „Daina Lietuvai“.


Teatralizuotas spektaklis-pasaka vaikams

2019-02-07 darželyje buvo pristatytas VšĮ “Sveikatai palankus” interaktyvus edukacinis sveiką mitybą, valgymo kultūrą ir sveiką gyvenimo būdą skatinantis spektaklis-pasaka „Brokoliuko kelionė ir nuotykiai po sveikatos karalystę".


Tėvelių ir vaikučių kūrybinių darbų "Futboliukas" paroda

Visą vasario mėnesį vyks TĖVŲ ir VAIKŲ kūrybinių darbų "Futboliukas" paroda koridoriuje. Sausio mėnesį tėveliai su vaikučiais gamino "Futboliuko" kūrybinius darbelius, konstravo, lipdė, klijavo, karpė ir siuvo "Futboliuką". Nuoširdžiai dėkojame grupių "Žibuoklės", "Rūtos" ir "Saulėgrąžos" tėveliams, vaikučiams ir auklėtojoms, padirbėta iš širdies. 

 


Respublikinė akcija “Kviečiame judėti visus - šaltis sportui nebaisus”

Grupių “Varpeliai” ir “Saulėgrąžos” vaikučiai, sudalyvaudami Respublikinėje akcijoje “Kviečiame judėti visus - šaltis sportui nebaisus”, paminėjo tarptautinę sniego dieną, kurią inicijuoja “Sveikatos želmenėliai”, o koordinuoja Marijampolės vaikų lopšelis-darželis ”Vaivorykštė”. Prisijunkite ir jūs, tikrai nepasigailėsite  

 


Grupės "Rakteliai" vaikučių pažintis su ateinančių naujųjų mokslo metų grupe "Žibuoklės"

Grupės “Žibuoklės” vaikučiai sulaukė svečių, “Raktelių” grupės vaikučių. Šie vaikučiai nuo rudens lankys “Žibuoklių” grupę. Susipažino su grupe, apžiūrėjo patalpas, žaisliukus, bendravo su būsima grupės auklėtoja, Daina.

 


Grupės "Ramunėlės" ugdytiniai "Smuflando" pramogų kambaryje

Grupės “Ramunėlės” vaikučiai sausio 16-sios rytą pasitiko kitaip, vaikų pramogų kambaryje “Smuflandas”, kuris vaikučius džiugino nusileidimo kalneliais, spalvotų kamuoliukų jūra, Ping Pong žaidimu. Ping pong žaidimu išbandėme ne tik savo taiklumą, bet ir greitą reakciją.

 


Mama, tėti, eikš ir tu - su Futboliuku pramogaukime kartu

Štai ir prabėgo dar vienas projekto "Futboliuko" mėnuo, SAUSIS. Projektas „Futboliukas“ sausį skelbė - TĖVŲ ir VAIKŲ kūrybinių darbų ir aktyviosios, judriosios veiklos su tėveliais mėnesiu. Visą sausio mėnesį tėveliai su vaikučiais gamino "Futboliuko" kūrybinius darbelius, o sausio "Futboliuko" mėnesio pabaigą, sausio 30 dieną, vainikavome grupės "Žibuoklės" vaikučių ir tėvelių sportine, aktyvia pramoga "Mama, tėti, eikš ir tu - su Futboliuku pramogaukime kartu". Nuoširdžiausias ačiū grupių "Žibuoklės", "Rūtos" ir "Saulėgrąžos" tėveliams, vaikučiams ir žinoma auklėtojoms. Padirbėta iš širdies. Dalinamės akimirkomis su jumis ir būtinai laukiame jūsų įvertinimų ;) Sakome iki greito, vasario mėnesio galo .


Respublikinė akcija "Sportuojantis koridorius" vaizdo filmukas

Respublikinė akcija “Sportuojantis koridorius” sėkmingai įgyvendinta. Dėkojame Respublikinei ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijai (#riukkpa) už akcijos iniciatyvumą ir džiaugiamės turėdami galimybę ją koordinuoti. 


Grupės "Lineliai" eglučių paroda.
Grupėje "Lineliai" gruodžio mėnesį vyksta nestandartinių eglučių paroda. "Kitokias" eglutes gamino vaikučių tėveliai. Labai džiaugiamės, kad ne tik vaikai, bet ir tėveliai yra labai aktyvūs ir kūrybingi, o Antano tėveliai grupei padovanojo gyva eglutę.  

Futboliuko Kalėdos su Nykštukais

Ar pasitikote Kalėdas šventiškai? Mes - taip! Ir ne paprastai, o su “Futboliuku” ir Kalėdų nykštukais. Deklamavome kamuoliuko eiles, šokome futboliuko mankštas, dainavome kalėdines dainas.... juk tai “Futboliuko” pirmoji šventinė žiema!!!


Grupės "Saulėgrąžos" ugdytinių arbatėlės ir tolerancijos rytmetys.

Smagu gerti arbatą draugų būryje klausantis smuiko garsų, kuriuo griežė muzikos mokytoja Asta. Smagūs pašnekesiai su socialine pedagoge Aurelija apie toleranciją vienas kitam... Skanaudami atradome naujus skonius, kvapus, pajutome ramybę ir draugiškus santykius tarpusavyje.  


Respublikinis projektas "Futboliukas" su draugais Rumšiškių lopšelyje - darželyje

Gruodžio 7 dieną aplankėme Futboliuko draugus Rumšiškių lopšelyje-darželyje. Su šiltais linkėjimais mus pasitiko kiškis “Morkius” ir pakvietė į Futboliuko pramogą “Kamuoliuką aš žaidžiu - Futboliuką su draugais žaidžiu”. “Morkius” mus supažindino su savo Futboliuko taisyklėmis, jas aptarėme. Buvome labai išmanūs, atlikome Futboliuko išmaniąją mankštą, žaidėme futbolą ant išmaniųjų grindų ir žinoma žaidėme patį Futboliuką, o dar kiek prizų.... Dėkojame Rumšiškių lopšelio - darželio kiškiui “Morkiui” ir jo draugams už kvietimą ir šiltą Futboliuko sutikimą.  


Grupės "Ramunėlės" ugdytiniai Kauno Aleksandro Stulginskio mokykloje - daugiafunkciame centre, 3D kl

Gr. "Ramunėlės" ugdytiniai lankėsi Kauno Aleksandro Stulginskio mokykloje - daugiafunkciame centre 3D klasėje. Žiūrėjo filmą apie vandenynų gyvūnų grožį. Gyvūnai visu puikumu išnyra iš vandenyno gelmių. Jūriniai vėžliai, čiupikliais grobį gaudantys aštuonkojai, medūzos, krabai ir kt. Po filmo žaidė žaidimus ant išmaniųjų grindų.

Parengė - priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Vida. 


Respublikinis projektas "Futboliukas" su draugais Kauno l/d "Malūnėlis" ir Pasaka"

Štai ir prabėgo dar vienas Futboliuko mėnuo, kuris buvo skirtas pažinčiai su Futboliuko draugais iš kitų ugdymo įstaigų. Mus aplankė Kauno lopšelių-darželių “Malūnėlis” ir “Pasaka” draugai, futbolo akademijos “Lygis” treneris, Dainius. Visi drauge sudalyvavome Futboliuko sportinėje pramogoje “Kamuoliuką aš turiu - Futboliuką su draugais žaidžiu”, kurios metu įvyko net devynios futboliuko varžybos. Pralaimėtojo neliko, visi buvo apdovanoti, o už prizus dėkojame treneriui, Dainiui.  


LIONS QUEST "Laikas kartu" programos pristatymas

Džiaugiamės turėdami galimybę pažinti LIONS QUEST “Laikas kartu” programą ir rekomenduojame visiems žengti tuo keliu. Dalinamės savo patirtimi su visais šiuo video reportažu  #lionsquest #laikaskartu

 


Edukacinė valandėlė "Sveikas vaikas - sveika ateitis”

Lapkričio 11 dieną gr. "Ramunėlės" ugdytinius aplankė virtuvės šefe Giedra, pravedė edukacinę valandėlę "Sveikas vaikas - sveika ateitis".  


Projektas "Aš tėtis ir mama - kartu sportuojanti šeima".

Lapkričio 9-osios popietę, RIO sporto arenoje, mūsų įstaigos dvi šeimos, Rapolo ir Danieliaus, dalyvavo programos “Iniciatyvos Kaunui” projekto “Aš, tėtis ir mama - kartu sportuojanti šeima”, kurį inicijavo, organizavo ir koordinavo Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija #riukkpa, FINALINĖSE Kauno miesto seniūnijų šeimų sporto rungtynių varžybose. 


Respublikinė akcija "Sportuojantis koridorius"

Visą šią, praėjusią, savaitę Lietuvos darželių koridoriai dundėjo vaikų sporto žingsniukais. Aidėjo klegesys ir juokas juose nuo džiugių vaikų emocijų, nes sportavo ilgiausią ir vingiuočiausią sportą, drąsiai teigiant, Lietuvos darželių sporto istorijoje. Džiaugiamės, kad esame šios akcijos iniciatoriai ir organizatoriai MES kartu su Respublikine ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija #riukkpa, o dalyvių skaičius augantis, prie akcijos prisijungė net 81 ikimokyklinė ugdymo įstaiga iš įvairių Lietuvos regionų. 


Edukacinė išvyka į Apuokynę

Apuokynė, erdvi poilsiavietės aikštė apsupta gražaus pušyno skatino vaikus judėti atrasti, įveikti kliūtis. Poilsiavietėje pastatyta graži stoginė, kur vaikai smagiai papietavo ir pabendravo. Ją puošę gražūs iš medžio išdrožti apuokai, “išskridę” nenustatyta kryptimi. Grupė "Saulėgrąžos".


Edukacinė išvyka "Pažintis su stiklo ir odos menu"

“Rūtų” grupės vaikučiai apsilankė Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto stiklo, keramikos, odos, tekstilės meno studijų programos, stiklo ir odos kūrybinėse studijose. Stiklo studijoje vaikučiai susipažino su esančiais įrenginiais. Vaikai sužinojo, koks yra plonasienis ir storasienis stiklas, kuo jie skiriasi, kokių spalvų, formų ir faktūrų gali būti stiklo kūriniai. Po pažinties su stiklo studija vaikai apsilankė odos studijoje. 


Respublikinio projekto "Futboliukas" spalio mėnesio veikla.

Nuo šių metų, rugsėjo mėnesio, Kauno lopšelis - darželis “Sadutė” penkiamečių grupių „Saulėgrąžos“, „Žibuoklės“ ir „Rūtos“ vaikučiai, grupių auklėtojos, bei kūno kultūros mokytoja, įsitraukė į atsinaujinusio projekto „Futboliukas“ magišką kelionę, kuri tęsis visus mokslo metus. „Futboliukas“ – Lietuvos futbolo federacijos (LFF) inicijuotas ir Lietuvos masinio futbolo asociacijos (MaFA) vykdomas ilgalaikės masinio futbolo programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projektas, skirtas ugdymo įstaigoms, turinčioms ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes. Kiekvieną mėnesį mes pildysime vis naujas, įdomesnes „Futboliuko“ užduotėles.


Augu, bandau, tyrinėju ir atrandu...

"Saulėgrąžos" grupės vaikučiai auga, bando, tyrinėją ir atranda juos supančią aplinką. 


Projektas "Aš, tėtis ir mama - kartu sportuojanti šeima"

Spalio 20-ios rytą Rapolo šeima šeštadienio rytmetį pasitiko aktyviai su programos “Iniciatyvos Kaunui” projektu “Aš, tėtis ir mama - kartu sportuojanti šeima”. Turime dar vieną laureatų šeimą, kurie tapo atkrentamųjų šeimų varžybų I-ojo etapo nugalėtojais. Lapkričio 9-tą dieną šeima tęs finalines Kauno miesto seniūnijų šeimų sporto rungtynių varžybas, kurios vyks RIO sporto arenoje. 


Projektas "Saulėto oranžinio traukinio kelionė“ sportinė pramoga "Oranžinė diena"

Kauno lopšelis-darželis „Sadutė“ pakvietė visą bendruomenę sudalyvauti Vilniaus lopšelio-darželio „Rūta“ inicijuotame tarptautiniame švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio-socialinio ugdymo projekte „Saulėto oranžinio traukinio kelionė 2018“. 


UEFA Grassroots Week 2018 - masinio futbolo savaitė

Praūžė Europos masinio futbolo savaitė "UEFA Grassroots Week 2018"!!! Šiais metais, prisijungdami prie masinio futbolo renginių, mes vykdėme akciją "Kamuolio kelionė". Svarstėme kiek kamuolių galima apžiūrėti, pačiupinėti, pasigrožėti ir jais pasidžiaugti per vieną dieną? Ir mums pavyko su 87 kamuoliais praleisti džiugią, kitokią dieną darželyje! Jei nebūtų kamuolio - nebūtų ir futbolo. 


Sveikatinimo išvyka "Basakojų takas"

Rugsėjo 19 d. lopšelio - darželio "Sadutė" priešmokyklinės grupės "Ramunėlės" ugdytiniai sveikatinimo išvykoje "Basakojų takas", Sirvilų sodyboje.  


Respublikinė akcija "Rieda ratai rateliukai"

Visa Europa mini Europos sporto savaitę. O kaip manote mes? Taip, taip, taip... ir mes!!! Respublikinė akcija "Rieda ratai rateliukai" puikiai atspindi mūsų #beactive ir šiandien sakome automobiliams NE!!! #riukkpa #dienabeautomobilio #europossportosavaite #riedaratairateliukai  


Projektas "Švarios rankytės"

"Saulėgrąžų" grupės vaikučiai mums sako "Muilas geras ir naudingas, muilas švarai reikalingas. Nuo jo tampa švarios rankytės ir šypsosi veidukas".


Kauno Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje

Jei norite, kad vaikai būtų protingi, skaitykite jiems pasakas, jei norite, kad jie būtų labai protingi, skaitykite labai daug pasakų.“ Albertas Einšteinas. Gr. “Saulėgrąžos”.  


Labas rytas, Rugsėji!

Rugsėjis - žengia naują žingsnį, dovanoja mums gražią ir prasmingą mokslo ir žinių šventę, kuri paliečia kiekvieną iš mūsų. Ji pasitinka rudenį dar žydintį, bet jau susimąsčiusį, stebuklingais saulėtų rytų voratinkliais pasidabinusį. Šio rugsėjo 3-sios rytą vaikučiai, nešini rudeninėmis gėlėmis, rinkosi į mūsų darželio grupes. Po ilgų vasaros atostogų į mūsų darželį sugrįžo vaikučių juokas, šypsenos, klegesys... 


Nuorodos