Įstaigos istorija
2019-02-08

Lopšelio-darželio istorija: Kauno miesto darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1974 m. gruodžio 18 d. potvarkiu Nr.812p įsteigtas Kauno 15-asis lopšelis-darželis. Kauno miesto valdybos 1999 m. balandžio 13 d. sprendimu Nr. 357 lopšeliui-darželiui suteiktas lopšelio-darželio „Sadutė“ pavadinimas. Lopšeliui-darželiui „Sadutė“ leista vykdyti savarankišką ūkinę ir finansinę veiklą. Lopšelyje-darželyje veikia 9 ikimokyklinio ir 3 priešmokyklinio ugdymo grupės. Vadovas Dalia Žemonienė įstaigoje dirba nuo 1998 rugsėjo 01 d.

Nuorodos